Næstved Golfbane A/S

Bookingaftale

Tidsbestilling skal foregå efter nedenstående regler:
 
Før kl. 7.00 og efter kl. 17.00 er det udelukkende boldrende,afvigelser herfra kan kun ske efter aftale mellem NG a/s og NGK (f.eks. Regionsgolf og Begynderdage).

Alle ugens dage kan der bookes tid fra kl. 7.04 – 17.00.
Før hvert hele klokkeslæt er der 2 boldrendetider, dog ikke op til kl. 17.00..
Det er altid tilladt, at booke sig på bolde, der ikke allerede er 4 – bolde, enten på Golfbox hjemmefra eller på skærmen i klubben.
Det ikke muligt at booke ”en bold” med et samlet Hcp større end 144.

Medlemmer kan
-  bestille starttider i sekretariatet eller på
www.Golfbox.dk
-  bestille tid samme dag og 14 dage frem.
-  max. bestille to starttider pr. 7 dage.
-  bestille starttider, der inddrager boldrenden, for grupper på mindst 8 personer.
   Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
-  bestille starttider længere end to uger frem, når det er for en gruppe på mindst 8 personer. 
   Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
   Har man ikke gæsters klub – og medlemsnummer, kan tider bestilles gennem sekretariatet eller ved at søge på navnet.
 
Greenfeegæster kan
-  bestille starttider i sekretariatet eller på
www.Golfbox.dk
-  max. bestille to tider pr. uge, 12 dage frem på www.Golfbox.dk
-  bestille starttider, der inddrager boldrenden, for grupper på mindst 8 personer.
   Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
-  bestille starttider længere end 12 dage frem.
   Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
 
Sekretariatet kan ikke booke boldrende tider på søn- og helligdage efter kl. 11.00
Hvis der ikke er bestilt tid anvendes boldrenden.
Der benyttes kun en boldrende til medlemmer og greenfeegæster.

Forsinkede turneringer, Rimfrost o.a. dårligt vejr:
Bookede tider rykkes med det antal minutters forsinkelsen er på, frem til at banen åbnes.
Alle boldrendetider slettes.


Alle 2 bolde skal så vidt muligt slå sig sammen til 4 bolde i weekends og på helligdage.
Ved stort pres på banen i weekends og på helligdage, har sekretariatet ret til at samle 2 - bolde til 4 - bolde.

 
Misbrug eller tilsidesættelse af ovennævnte kan medføre udelukkelse fra tidsbestillingen.
 
Aftalen er gældende indtil ændringer ønskes af Banen eller Klubben.

2015
Irene Rannes/Preben Severinsen