Næstved Golfbane A/S

PrøvemedlemEt prøvemedlemskab koster 599,00 kr og giver i 3 måneder fri adgang til udslagsbanen, puttebanen og  par 3 banen
og frie bolde i prøveperioden til drivingrange, så du kan træne, når du har tid og lyst.

 
Prøvemedlemskabet inkluderer endvidere:

  • deltagelse i fællestræning med pro - træner og hjælpetrænere hver mandag
  • fri adgang til par 3 banen i hele perioden.
  • 4 individuelle lektioner med Pro - træner
  • aflæggelse af slagprøver
  • undervisning i regel- og etikette 3 - 4 timer
  • aflæggelse af prøve i spil på par 3 banen
  • aflæggelse af prøve i spil på stor bane ( 9 huller)
  • DGU´s startpakke til golfkørekortet med regelbøger
  • Udstyr kan lejes eller købes hos Pro - træneren til introduktionspris ved prøvemedlemskabet start.Ved indmeldelse i klubben eller ved tegning af et prøvemedlemskab udleveres materiale med informationer om hvilke prøver, man skal bestå for at erhverve golfkørekortet. Desuden en bog om golfregler og et kort med golfprøverne beskrevet.
Kortet opbevares under uddannelsen af spilleren selv. Det er spillerens eget ansvar at få kortet udfyldt og underskrevet.
Hvis ikke andet aftales, foregår alle prøver og turneringer mandag aften, med start kl. 17.00.
Alle prøvemedlemmer bliver tilknyttet en kontaktperson fra begynderudvalget, som er behjælpelig med gennemførelse af prøver og altid er klar til at svare på spørgsmål.


Golfkørekortet
Undervisning i slagteknik:
Sammen med pro-træneren aftales tider for undervisning i de forskellige discipliner, der kræves til slagprøverne.
I prøvemedlemskabet er inkluderet 4 individuelle lektioner med Pro - træner.
Ved indmeldelse uden prøvemedlemskab er der ikke inkluderet træningsningstimer.
Derudover er der fællestræning hver mandag fra kl. 17.45 - 19.15 hele sæsonen.


Slagprøverne:
Slagprøver: Damer skal kunne slå 60 m og herrer slå 70 m med et valgfrit jern.
Prøven aflægges og godkendes af et medlem af begynderudvalget eller pro-træneren.


Regler og etikette:
Deltagelse i mindst 3 - 4 timers undervisning i regel og etikette er ogligatorisk.
Det er en fordel at man har læst de første afsnit i regelbogen, inden man deltager i undervisningen.
Regelskema med 30 spørgsmål skal besvares og godkendes af regelundervisere, besvarelserne kan foregå hjemme.


Prøve på Par 3 banen:
Krav for at aflægge prøve på par 3 banen er at slagprøverne er bestået og at man har deltaget i regel- og etikette undervisning.
Husk at anskaffe en pitchfork til at rette nedslagsmærker på greenen op med,markeringsmærker til at markere boldens placering på greenen og egne golfbolde inden prøven.

Det er ikke tilladt at spille, hverken på par 3 banen eller på stor bane, med bolde fra drivingrange.
Banen skal spilles 3 gange med opnåelse af 12 point, pointsystemet forklares af kontaktpersonen.
Der skal gå en markør med på runderne, de 2 gange kan være med et medlem af klubben, som har spillet i mindst 2 år, har hcp under 36 og ikke er nær familie, den 3. gang skal være med et medlem af begynderudvalget.


Prøve på stor bane.
Krav for at aflægge prøve på stor bane er, at alle slagprøver er bestået, at par 3 banen er bestået,undervisning i rege- og etikkette er gennemført og at regelskemaet er besvaret og bestået.
9 huller på stor bane skal spilles i mindst 11 stableford points ud fra handicap 54, med en markør fra begynderudvalget.,

DGU - kort:
Når alle prøver er bestået og indmeldelse i klubben er foretaget, udleveres DGU - kortet og handicap registreres.
Nu kan man spille frit på Næstved, Sorø, Vallø og Skovbo Golfbaner og - mod betaling af greenfee - på alle andre baner.

Begynderturneringer.
Hver mandag kl. 17 afholdes begynderturneringer for alle medlemmer af NGK med Hcp større end 40.
Tilmelding senest søndag kl. 18 er påkrævet.
Turneringsfee kr. 10.00

Se også under:  Golfspiller på en dag Regel- og etiketteprøve

Har du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til:

Irene Rannes mob. 22949718 
eller Niels Midtgaard tlf.: 55733344