Næstved Golfbane A/S
Næstved Golfbane A/S
Næstved Golfbane A/S

Aktivitetsplan 2018


GENERALFORSAMLING
HERREKLUBBEN NGK


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HERREKLUBBEN NGK torsdag den 30.november 2017 kl.19.00 i klublokalet, Næstved Golfklub.


DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse af årets regnskab.
4. Forelæggelse af næste års budget.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen. Ændring vedr. Indkaldelse til generalforsamling.
7. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
8. Valg af bestyrelse. Alle 3 medlemmer er på valg hvert år og bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
9. Valg af intern revisor.
10. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning af de fremmødte.


På bestyrelsens vegne
Verner B. Hansen


Tilmelding til turneringerne:
Generelt:
Tilmeldingen sker på Golfbox.
Har du ikke registreret dig før du går ud, deltager du ikke i dagens turnering, og kan ej heller være markør. Ved holdturneringer og ved max antal deltagere vil det være efter først til mølle princippet.
Der er forskellige tilmeldingsregler, afhængig af om det er med eller uden spisning
 
Uden spisning:
Skriv dig ind på Golfbox for den pågældende spilledag. Tilmeldingen kan ske på Golfbox fra torsdagen forinden kl. 00.00 og slutter onsdag (på spilledagen) kl. 17.00
Du kan også tilmelde dig ud i klubben på skærmen, men inden du går ud og spiller.
 
Booke tider på Golfbox:
Du kan vælge at spille på det tidspunkt af onsdagen som passer dig bedst, men Herreklubben har fortrinsret på 1. tee på nedenstående tider (dog kun ved booking senest tirsdag aften kl. 24.00). Efter tirsdag aften kl. 24.oo vil ledige tider blive frigivet til alle medlemmer i Næstved Golfklub.
 
Uge 15                kl. 14.00 – 16.00
Uge 16                kl. 14.00 – 16.24
Uge 17                kl. 14.00 – 16.32
Uge 19                kl. 15.04 – 17.04
Uge 20                kl. 15.04 – 17.20
Uge 21                kl. 15.04 – 17.28
Uge 22                kl. 15.04 – 17.36
Uge 24                kl. 15.28 – 17.52
Uge 25                kl. 15.28 – 18.00
Uge 26                kl. 15.28 – 18.00
Uge 28                kl. 15.28 – 17.44
Uge 29                kl. 15.28 – 17.44
Uge 30                kl. 15.28 – 17.28
Uge 32                kl. 14.32 – 17.04
Uge 33                kl. 14.32 – 16.48
Uge 34                kl. 14.32 – 16.32
Uge 35                kl. 14.00 – 16.16
Uge 37                kl. 13.28 – 15.44
Uge 38                kl. 13.28 – 15.28
Uge 39                kl. 13.04 – 15.04
Herreklubbens formål er at styrke sammenholdet og udbrede gensidigt kendskab til andre mandlige medlemmer. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at booke sig ind på hinandens bolde og samtidig tage godt imod nye medlemmer.
 
Program ved spisning og præmieoverrækkelse:
kl. 14.00-14.30     Scorekort afhentes
Kl. 14.40               Orientering
Kl. 14.45               Afgang til de respektive huller
Kl. 15.00               Gunstart
Kl. 20.00               Spisning
Kl. 20.45               Præmieoverrækkelse
Kl. 21.00               Forventet afslutning

Klik på et af nedenstående for mere info:
Spilleplan for 2018: