Næstved Golfbane A/S
Næstved Golfbane A/S
Næstved Golfbane A/S

Vinterbaneregler

 Ved nattefrost
Greens ikke må betrædes, så længe der er frost på disse.
Det er greenkeeperen alene, der afgør, hvornår banen kan åbnes om morgenen efter nattefrost.
Det henstilles til alle medlemmer at respektere greenkeeperens afgørelse.
Der skal bruges "måtte" på teesteder, fairways og semirough.
Der skal bruges bærebags.
Tilladelse til brug af trolleys kan opnås ved henvendelse til Niels Midtgaard, medbringende en lægeerklæring.
Se iøvrigt i Golfreglerne under vinterregler:
Tillæg 1, afsbit A. b. Lejeforbedring og vinterregler.
Tillæg B, afsnit 4, c. Lejeforbedring og vinterregler.