Næstved Golfbane A/S

Baneguide hul 1 - 9

HUL 1
Et rimeligt svært par 3
- ikke mindst som starthul.
En bunker lige før fairway
begynder ca. 30 m
fra green skjuler hele
indgangen til en smal green
i tre niveauer med bunker
på hver side.
Bag green skråner det kraftigt
ned mod søen.
HUL 2
Kort par 4 svagt dogleg højre med
fairway indsnævring ca. 100 m fra
green dannet af trægruppe i venstre
og stor bunker i højre side. Fairway
brydes i fuld bredde af sø umiddelbart
foran green, som er bred og ikke
særlig dyb opdelt i to niveauer med
stor højdeforskel. Bunker bag hele
den lave del af green.          
HUL 3
Et mellemlangt par 4 med to fairway
bunkers i forlængelse af hinanden i
venstre side. Out of bounds langs
ydersiden af ældre beplantning langs
venstre side. Stor skrånende green
med sø dækkende halvdelen af
greenindgang og langs hele højre
side. To bunkers i venstre forkant,
den bageste skjult af lille bakke og
en stor bunker langs venstre side
af green. Stor bunker bag green og
out of bounds meget tæt efter denne.
 
 
HUL 4
Langt par 4 dogleg højre med to
uindsete fairway bunkers i
forlængelse af hinanden i højre side.
Ældre beplantning danner en skov
langs højre side afsluttende med
en meget stor eg, der skaber et
vanskeligt indspil til den flade
diagonalgreen venstre uden bunkers,
men med en lille grøft i venstre side
ca. 20 m før green og en sø ca. 10 m
til højre for green.
HUL 5
Mellem langt par 5 først dogleg
venstre senere dogleg højre ca.
80 m før green. En sø i hele fairways
bredde vanskeliggør drivet, som slås
ind i en bakke og ikke får meget rul
med mindre den slås helt op på
toppen, hvorfra der så vil være
mulighed for at gå efter green i
andetslaget. På skråningen i
venstre side stor trægruppe.
Langs hele højre side hegn af
høje træer, som stopper ca. 70 m
før green.. Bunker i højre side
ca. 150 m fra green og bunker
i venstre side ca. 60 m fra green.
Fairway skråner kraftigt mod højre.
Endnu en meget flad bunker i højre
side ca. 50 m fra green men skjult
bag hegnet. Stor green i to niveauer
med bunker i venstre forkant,
bunker i venstre bagkant og langs
hele højre side. Bag green sø.
HUL 6
Mellem langt par 3, spillet mod
vestenvinden og op ad bakke til
en stor nærmest "lyre"- formet
green i to niveauer.
Smal greenindgang skabes af
dybe bunkers i hver sin side,
som giver gode muligheder
for svære flagplaceringer.
Bag green skråner terrænet nedad.
 
HUL 7
Langt par 4 dogleg venstre med
to uindsete bunkers i forlængelse
af hinanden i doglegget.
Stor let skrånende green som i
bageste halvdel forlænges mod
venstre ind bag bunker med
mulighed for svær flagplacering.
Bunker langs højre side.
Krat tæt bag green.
 
 
HUL 8
Et kort, svagt dogleg højre par 4
spillet lige mod vestenvinden.
Fairwaybunker i begge sider,
hvoraf kun den venstre er synlig.
Diagonalgreen venstre i tre
niveauer med en bunker i
venstre forkant dækkende ca.
halvdelen af green.
Bunker på højre side og bag
næsten hele green er en skjult
bunker.
Out of bounds langs hele venstre side.
 
HUL 9
Et mellemlangt par 5 med kraftig
90 graders dogleg venstre, som
dog kan kortes af ved i drivet at
skære hjørnet over driving range.
Fairwaybunker i begge sider og
for enden af fairway i doglegget.
Andet slaget skal passere en sø
i venstre side af fairway med
træer i de to forreste hjørner
samt venstre bagkant.
Længere fremme yderligere to
fairwaybunkers forskudt for
hinanden med en i hver side.
Diagonalgreen højre i tre niveauer
med dyb bunker foran i højre side
og bunker bagved i venstre.
Det skråner kraftigt ned bag green.
Out of bounds langs hele venstre
side samt bag ved og til højre for
green.
Store træer kort af green i højre side.