Næstved Golfbane A/S

Baneguide hul 10 - 18

 

HUL 10
Et meget langt par 3 spillet
mod vestenvinden og op ad
bakke.
En bunker i højre side af green,
som ikke kan ses fra teested.
Out of bounds langs venstre s
ide og trægrupper i begge sider
på ca. 100 m afstand.
Stor svag diagonalgreen højre
i to niveauer.
HUL 11
Et meget langt par 5, hvor drivet
- hvis det slås langt nok -
kan få en masse rul ned mod
indsnævringen i fairway
dannet af to søer,
hvis begrænsninger mod
fairway ikke kan ses fra
teestederne.
Fairwaybunker i højre side
ca. 110 m fra green,
og trægruppe i venstre side
ca. 60 m fra.
Meget bred og ikke særlig
dyb green dækket i venstre
halvdel af bunker samt bunker
bag også i venstre side.
I højre side kort af green
yderligere en bunker.
Out of bounds langs hele
venstre side og bag green.
 
HUL 12
Kort par 4 dogleg højre med
en indsnævring af fairway
dannet af beplantning i venstre
og sø i højre side.
Søen har et par større træer i
venstre forkant. Ca. 50 m før
green brydes fairway af en
bred grøft.
En løftet diagonalgreen venstre
i to niveauer med bunker foran
i venstre side og på højre side.
Terrænet skråner op bag green.
HUL 13
Kort par 4 dogleg venstre,
hvor grøft skal passeres kort
efter teestedet.
Stor fairwaybunker i venstre
side ved doglegget og to
mindre bakker i fairway
efter bunkeren.
En stor let onduleret green
med bunker i højre forkant
som giver en smal indgang.
Bunker på venstre side
samt i højre bagkant.
Terrænet skråner ned bag green.
 
HUL 14
Meget kort par 4 som dog
har en meget snæver passage
ca. 100 m fra green, dannet af
hegnet, som i hele højre side
løber langs hullet og skovens
meget store træer i venstre side. 
To store træer står på fairway.
I venstre side efter skoven sø,
som slynger sig ind bag green.
Bunker i højre side af green,
som er en dobbeltgreen
sammen med hul 18, s
om der er mulighed for at rulle
helt ind på.
HUL 15
Banens korteste og letteste
par 4 svagt dogleg højre med
vestenvinden i ryggen, som
gør at den gode spiller forsøger
at nå green i drivet.
En bred grøft skærer hullet lige
inden fairway begynder.
Store fairway bunkers i begge
sider, som indsnævrer fairway
en del.
Den højre skjult bag en lille
bakke.
Fairway stopper 25 m før en
mindre green og et "timeglas"
dannes af rough og semirough.
Bunker i bagkant green til at
fange det lange drive, der slås
efter green.
Desuden små bakker på siderne af green.
HUL 16
Mellem langt par 3 spillet mod
vestenvinden med en vandrende
ca. 50 m før green.
Herefter begynder fairway med
sø i venstre side samt en stor
bunker i venstre side og foran
venstre bageste del af green,
som er stor og i to niveauer.
Bagved og i højre side er green
omgivet af en vold.
HUL 17
Par 4 dogleg højre med sø
før fairways begyndelse.
Store træer i venstre side
af sø.
Fairwaybunker i højre side.
Ca. 100m fra green træ-
grupper i såvel venstre
som højre side, hvilket kræver
et meget langt drive for at
komme fri af doglegget.
Yderligere en trægruppe i
højre side ca. 50 m fra green,
som fanger bolde, der for-
søges spillet indenom den
første trægruppe fra et område
om fairway bunkeren.
Bunker i højre side af den
meget dybe green.
Stor vold langs venstre side
og bag green.
Out of bounds langs hele
hullets venstre side på toppen
af vold.
HUL 18
Et mellemlangt par 5 dogleg
venstre med sø i venstre side
af fairway og diagonal grøft på
tværs af hullet af ca. 200 m fra
green.
Herefter parallel vandhazard hele
vejen ned langs højre side og
forbi green.
To trægrupper i venstre side på
h.h.v. ca. 150 og 100 m fra green,
som har en lille bunker i venstre f
orkant og en større på venstre side.
I højre side skråner terrænet ned
mod sø. Green er meget dyb og i
to niveauer med lille vold bag.
Out of bounds langs hele hullets
venstre side på toppen af vold.