Hul 12

Kort par 4 dogleg højre med en indsnævring af fairway dannet af beplantning i venstre og sø i højre side.

Søen har et par større træer i venstre forkant.

Ca. 50 m før green brydes fairway af en bred grøft.

En løftet diagonalgreen venstre i to niveauer med bunker foran i venstre side og på højre side.

Terrænet skråner op bag green.