Banekontrol

Alle medlemmer og gæster skal, ved spil på stor bane og på par – 3 bane, efterkomme banekontrollens anvisninger og eventuelle påtaler.
Dette indebærer, at spillere, der træffes uden at kunne dokumentere spilleberettigelse, vil blive bortvist, ligesom ordensreglerne for spil på banerne vil blive håndhævet.
Banekontrollen vil kontrollere:

 • at gyldigt medlemsbagskilt bæres synligt
 • at spilleren har et gyldigt DGU kort
 • at greenfee spillere har betalt greenfee

Banekontrollen vil påtale overtrædelser som:

 • at greenfee spillere ikke har betalt greenfee
 • Unødigt langsomt spil
 • Unødigt mange prøvesving
 • Forkert placering af bags ved greens (placeres ved overgang til næste hul)
 • undlade at lukke igennem når det er klart, at efterfølgende bold går hurtigere
 • at undlade at ”lukke igennem” inden der ledes efter en bold, hvis næste hold spillere er tæt på
 • at trække trolleys over greens og teesteder
 • at trække trolleys mellem hazards og green (Undtaget er mellem sø og green på hul 3)
 • at undlade genplacering af græstørv
 • at undlade genopretning af nedslagsmærker på greens
 • at undlade rivning og genplacering af riverne i bunkers (hele riven skal ned i bunker)
 • at smide affald, cigaretskod og tomme flasker på banen