Frivillige banekorps

Ingen golfklub kan klare sig uden frivillig hjælp med at holde arealerne omkring klubhuset og til at løse forskellige opgaver på banen.

Det Frivillige Banekorps så sit lys 1/6 2021 og har siden løst mange forskellige arbejder på banen for at skabe mere tid for det faste personale i Greenkeeperstaben til at pleje og vedligeholde banen - især til at få greens op på et bedre niveau.

Banekorpset løser opgaver, som både er rutinemæssige tilbagevendende samt større og mindre adhoc opgaver. Korpset er underlagt Chefgreenkeeperen, der anviser diverse opgave.

Korpset består pt. af 11 personer, men vi kan sagtens bruge flere, der er interesseret i at give en hånd med, et par timer eller tre på en selvvalgt dag i ugen. Udover det kammeratlige sammenhold(korpsånd), glæden og tilfredsstillelsen ved at se ens golfbane fremstå stadig mere og mere komplet, “belønnes” man også med noget at spise og drikke i restauranten den dag, hvor man har ydet en indsats.

Eksempel på rutinemæssige ugentlige opgaver:

  • vaske boggies
  • rive bunkers
  • topdresse teesteder på par-3 huller og på Par-3 banen
  • ren-og vedligeholde arealerne omkring klubhuset

Ad Hoc opgaver kunne være:

  • opsamling af nedfaldne grene før sæsonstart
  • kantskæring af bunkers
  • vedligeholdelse af vandkanter
  • beskæring af træer og buske så greenkeeperne uden forhindringer kan klippe græs
  • beskæring og opstamning af krat omkring Par-3 banen
  • vedligeholdelse og maling af bænke m.m.

Hvis du kunne tænke dig at indgå i Korpset, kan du blot rette henvendelse til Henrik eller en af de eksisterende frivillige.

Flemming Anker
Frivillig
Flemming Anker
Citta Birch
Frivillig
Citta Birch
Mogens Birch-Larsen
Frivillig
Mogens Birch-Larsen
Tove Møller Nielsen
Frivillig
Tove Møller Nielsen
Jens Overgaard Henningsen
Frivillig
Jens Overgaard Henningsen
Sebastian Opiola
Frivillig
Sebastian Opiola
Pia Romme Rasmussen
Frivillig
Pia Romme Rasmussen
piarrasmussen@hotmail.com
41 18 56 66
Søren Rasmussen
Frivillig
Søren Rasmussen
Peter Sander
Frivillig
Peter Sander
Kurt Schmidt Nielsen
Frivillig
Kurt Schmidt Nielsen
Niels Truelsen
Frivillig
Niels Truelsen
Jan Ørnvold
Frivillig
Jan Ørnvold