Lokale regler for Næstved Golfklub

1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation m.v.
Blå pæle m/sort top: Areal under reparation m/spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Ved spil af 4. hul er 5. hul ”out of bounds”, ved spil af 13. hul er 12. hul out of bounds, markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

3. Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

4. Træer med støttepæl og hul omkring disse er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

5. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i en vandhazard på 16. hul og 17. hul, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1. Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

6. Afstandsmåling
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag.

Godkendt af DGU juni 2016

Ordensforskrifter

 • Banearbejde har forret på banen.
 • Softspikes er påbudt.
 • Bær bagskilt og greenfeekort synligt.
 • Undgå at beskadige tee-stederne ved prøvesving.
 • Brug trætees og saml de knækkede op.
 • Læg tørv på plads.
 • Riv efter bunkerbesøg og placer riven helt ned i bunkeren med skaftet på tværs af spilleretningen.
 • Ret nedslagsmærker på green.
 • Undgå at køre med golfvogne/-biler på teesteder og forgreen.
 • Undgå at slå ud på hul 17, hvis der er kørende på landevejen.
 • Hold din plads på banen.
 • Luk hurtigere bolde igennem.
 • Vis hensyn

Baneudvalget Næstved, juni 2016