Lokale regler for Næstved Golfklub

 1. Banemarkeringer:
 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Gule markeringer: Spilles som rødt strafområde
 • Røde markeringer: Strafområde
 • Blå markeringer: Areal under reparation m.v.
 • Blå pæle m/sort top: Areal under reparation m/spilleforbud
 • Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 1. Ved spil af 4. hul er 5. hul ”out of bounds”. Sidste hvide pæl fra 4. hul har en skrå stiver der viser retning for out of bounds mod søen på 5. hul. Ved spil af 13. hul er 12. hul out of bounds, markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Lokalregel 8A-4

 1. Træer med støttepæl og hul omkring disse er områder med spilleforbud. Lokalregel 8E-10. Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

 1. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i et strafområde på 16. hul og 17. hul, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Lokalregel 8B-3. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for strafområdet, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet i strafområdet, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden der blev spillet provisorisk efter Regel 18.3-C. Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for tre minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

 1. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Lokalregel 8E-5, droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsende out of bounds eller skønnes mistet. Fairway er græs i det generelle spilleområde, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-område.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL: 
Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag.

Ordensforskrifter

 • Banearbejde har fortrinsret på banen.
 • Softspikes er påbudt.
 • Bær bagskilt og greenfeekort synligt.
 • Undgå at beskadige tee-stederne ved prøvesving.
 • Brug trætees og saml de knækkede op.
 • Læg tørv på plads.
 • Riv efter bunkerbesøg og placer riven helt ned i bunkeren med skaftet på tværs af spilleretningen.
 • Ret nedslagsmærker på green.
 • Undgå at køre med golfvogne/-biler på teesteder og forgreen.
 • Undgå at slå ud på hul 17, hvis der er trafik på landevejen.
 • Hold din plads på banen, undgå pauser.
 • Luk hurtigere bolde igennem.
 • Vis hensyn

Baneudvalget Næstved, august 2023