Vinterregler

Regler for spil på vinterbane og sommerbane ved frost:

Vinterbaneregler:
Der må kun spilles på vinterbanen og der skal bruges måtter overalt i det generelle område, strafområder og tee-steder
Overtrædelse defineres som: spil fra forkert sted, medfører 2 strafslag i slagspil og tab af hul i hulspil.
Sommergreens må ikke betrædes. Bolde der lander på sommergreens må ikke hentes, men spilles som forkert green, fridrop uden straf.
Overtrædelse defineres som: spil fra forkert green, og spil fra forkert sted, medfører 2 strafslag i slagspil og tab af hul i hulspil.
Bolde der lander på sommerteesteder må ikke spilles, men der er fridrop uden straf.
Overtrædelse defineres som: spil fra forkert sted, og Ikke flytbar forhindring, medføre 2 strafslag i slagspil og tab af hul i hulspil.

Regler ved rimfrost på sommerbane:
Er der rimfrost på greens må der under ingen omstændigheder spilles.
Banen er lukket indtil Greenkeeper eller sekretariat åbner banen igen.
Bookede tider rykkes med det antal minutters forsinkelse frem til banen åbnes.
Alle boldrendetider slettes.
Alle 2 bolde skal så vidt muligt slå sig sammen til 4 bolde

Fra den 20. november: Tiderne frem til og med kl. 10.24 er boldrendetider. Disse tider er mulige at booke en timer før, men kun ved at møde op i klubben og foretage bookning på de 2 skærme i forgangen. Er der rimfrost på greens efter dette tidspunkt er banen fortsat lukket, og her gælder følgende: Bookede tider rykkes med det antal minutters forsinkelse frem til banen åbnes, og alle boldrendetider slettes. Alle 2 bolde skal så vidt muligt slå sig sammen til 4 bolde.

Ved nattefrost
Greens ikke må betrædes, så længe der er frost på disse.
Det er greenkeeperen alene, der afgør, hvornår banen kan åbnes om morgenen efter nattefrost.
Det henstilles til alle medlemmer at respektere greenkeeperens afgørelse.
Der skal bruges "måtte" på teesteder, fairways og semirough.
Der skal bruges bærebags.
Tilladelse til brug af trolleys kan opnås ved henvendelse til Niels Midtgaard, medbringende en lægeerklæring.
Se iøvrigt i Golfreglerne under vinterregler:
Tillæg 1, afsbit A. b. Lejeforbedring og vinterregler.
Tillæg B, afsnit 4, c. Lejeforbedring og vinterregler.