Spilleformer

Holdturnering:

De tre bedste scores af 4 mulige

Texas Scramble 

Hvert hold består af to spillere. Begge spillere slå en bold fra tee-stedet og holdet vælger derefter hvilken bold der skal bruges på det pågældende hul. Den valgte bold markeres og i tilfældig rækkefølge slår hver spiller nu en ny bold fra højst 15 centimeter fra den markerede bold, dog ikke nærmere flaget. Bolden må placeres. Dette gentages indtil bolden er i hul. Begge spilleres drives skal vælges mindst 6 gange.

Handicap reducering ved Texas Scramble

Handicap

+8-4,9= 100%

5-9,9= 93%

10-14,9= 86%

15-19,9= 79%

20-24,9= 72%

25-29,9= 65%

30-34,9= 57%

35-42,0= 50%

Texas Scramble er sat op i Golfbox til ovenstående handicap.

 

Yellow Ball – spilleregler

Spilleform: Hold med 3 eller 4 spillere

Tees: Rød

Yellow Ball spilles af hver spiller efter tur på hver 3/4. hul

Holdscore: Yellow Ball scorer dobbelt + de to bedste scores blandt de øvrige spillere

Score: hvis Yellow Ball mistes:

Normal score af den, som skulle have spillet Yellow Ball + de to bedste score blandt de øvrige spillere

Yellow Ball er dømt mistet, for resten af spillet, hvis:

  • den er out of bounds
  • i hazard (og IKKE kan spilles uden straf)
  • eller ikke kan findes

Markér hvilket hul Yellow Ball mistes på!!!!

Hvis en forkert spiller slår gul bold, har holdet mistet gul bolds point på hullet.

 

Amerikaner: 

Bolde med 4. spillere
Hulspilsmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul.
Bedste (netto) score får 6 point, næstbedste 4, tredjebedste 2 og sidste 0.
Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 6,3,3,0.
Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 6,2,2,2.
Er to spillere bedst gives 5,5 den tredje 2 og den sidste 0.

Er to spillere bedst og de to andre lige, gives 5,5,1,1
Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0
Er alle lige, gives 3,3,3,3. 

Bolde med 3. spillere

Hulspilsmatch, hvor de tre spillere deler 12 point pr. hul.
Bedste (netto) score får 6 point, næstbedste 4, sidste 2
Er en spiller bedst og de to andre lige, gives 6,3,3.
Er to spillere bedst og lige, gives 5,5,2.
Er alle lige, gives 4,4,4.

Spiller med laveste antal tildelte slag stilles til nul, og de andres tildeltes handicap reduceres tilsvarende.

Alle afleverer scorekortene samlet med tydelig angivelse om placering, henholdsvis 1., 2., 3. og 4. plads indbyrdes på holdet, som skrives i øverste højre hjørne af scorekortet under resultat for slagsspil.

Ved lige scores trækkes lod om placeringen eller man kan putte om det.

Dette er hulspilsmatcher. Så når først scorekortene er afleveret binder resultatet spillerne er kommet frem til, men alle er velkommen med spørgsmål inden aflevering hvis der er problemer med at udfylde kortene korrekt.

Irish Twosome

Vi spiller Irish Twosome, som er en variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome 60/40).

 

High and low

Spilles som hulspil for 2 mands hold. To par spiller mod hinanden (samme makker på alle 18 huller).

Alle fire spiller deres egen bold.

Kun sidernes bolde (score) sættes op mod hinanden, de

2 bedste score sættes op imod hinanden på hver side og de

2 dårligste score sættes op imod hinanden på hver side pr. hul.

Hvert hul kan således vindes 2 up, 1 up eller halveres.

Spiller med laveste antal tildelte slag stilles til nul, og de andres tildeltes handicap reduceres tilsvarende. Har de 4 spiller f.eks. 10, 14, 15 og 17 så vil den spiller med 10 blive stillet til 0 og de andres skal så også fratrækkes 10 slag så deres tildelte slag vil blive 4, 5 og 7.

Ved lige scores: Lodtrækning eller der kan puttes om det.

Dette er en hulspilsmatch. Når først scorekortene er afleveret binder det resultat spillerne er kommet frem til, men alle er velkommen med spørgsmål inden aflevering af scorekort hvis der er problemer med reglerne.

Der afleveres 1 scorekort pr. par og et tydeligt 1 eller 2 tal skrives i øverste højre hjørne.

1 = vinderpar

2 = taberpar

Scorekortene afleveres altid inden i går i restauranten