Tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til Herreklubben

Indmeldelse i Herreklubben NGK er gældende når du har indbetalt kr. 1.200,00 til konto nr. 9570 1333 7179 i Danske Bank, med angivelse af medlems nr. og navn som dækker kontingent, 7 gange spisning og præmier for hele 2022. Bemærk nyt konto nummer.

Som kompensation for de mange aflyste af fællesspisninger i 2021, skal man kun betale 850 kr., hvis man også var medlem af Herreklubben i 2021. Når indbetalingen er foretaget, er man medlem af Herreklubben.

Seneste rettidige indbetaling er den 15.februar 2022. 


Herreklubbens
Åbningsmatch
Onsdag den 6. april 2022 kl. 15.00
Mødetid (afhentning af scorekort) kl. 14.00-14.30
Præmiesponsor: Herreklubben NGK

Henrik Frederiksen
Næstformand
Henrik Frederiksen
hef@tdcadsl.dk
41 87 99 55
Søren Vilstrup
Kasserer
Søren Vilstrup
sv@vfsn.dk
30 36 19 33