Tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til Herreklubben

Indmeldelse i Herreklubben NGK er gældende når du har indbetalt kr. 1.200,00 til konto nr. 5068 0001 144 643 i Jyske Bank, med angivelse af medlems nr. og navn. som dækker kontingent, 7 gange spisning og præmier for hele 2021.

Som kompensation for de mange aflyste fællesspisninger i 2020, skal man kun betale 750 kr., hvis man også var medlem af Herreklubben i 2020. Når indbetalingen er foretaget, er man medlem af Herreklubben.

Seneste rettidige indbetaling er den 15.februar 2021. 


Herreklubbens
Åbningsmatch
Onsdag den 7. april 2021 kl. 15.00
Mødetid (afhentning af scorekort) kl. 14.00-14.30
Præmiesponsor: Herreklubben NGK

Henrik Frederiksen
Næstformand
Henrik Frederiksen
hef@tdcadsl.dk
41 87 99 55
Søren Vilstrup
Kasserer
Søren Vilstrup
sv@vfsn.dk
30 36 19 33