Generelle turneringsbetingelser

Herreklubben Næstved Golfklub sæson 2018

Point for hver turnering:
Der bliver givet følgende point:

1. plads 40 point

6. plads 28 point

11. plads 18 point

16. plads 8 point

2. plads 36 point

7. plads 26 point

12. plads 16 point

17. plads 6 point

3. plads 34 point

8. plads 24 point

13. plads 14 point

18. plads 4 point

4. plads 32 point

9. plads 22 point

14. plads 12 point

19. plads 2 point

5. plads 30 point

10. plads 20 point

15. plads 10 point

20. plads 1 point

Ved lige point vinder laveste handicap.

Månedlige vindere:
De opnåede point vil blive sammenlagt til månedlige vindere, dog vil kun de 3 bedste runder tælle med, har man spillet mere end 3 runder vil de dårligste runder ikke tælle med.

Order of Merits:
De opnåede point vil blive sammenlagt til Order of Merits, der vil således fremkomme en rangliste hvor hele året en sammenlagt for A-B-C rækken og en for Brutto-rækken, dog vil kun de 12 bedste runder tælle med, har man spillet mere end 10 runder vil de dårligste runder ikke tælle med.

Præmier:
For at modtage præmier skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, eller have aftalt med en anden person om at vedkommende tager præmien med. Dette gælder for alle præmier (dags- måneds & årspræmier)

Spisning:
Det forventes, at når man er med til spisning bliver man også til præmieoverrækkelsen, selv om man ikke selv skal have præmie.

Rækkeinddeling:
Turneringerne vil blive opdelt i 3 rækker + 1 Bruttorække
A-rækken fra handicap +8-14,9 (Slagspil)
B-rækken fra handicap 15,0-19,9 (Slagspil)
C-rækken fra handicap 20,0-42,0 (Slagspil)
Brutto række er for alle (A-B-C rækkerne)
  
Eclectic:
Eclectic spilles som en løbende turnering over hele sæsonen i 2 rækker, en bruttorække uden handicap, og en nettorække med fuld handicap. Spillerne skal ikke gøre noget da Golfbox selv styrer dette.
Her vil der også blive uddelt præmier når sæsonen er færdigspillet.

Tællende turnering:
Denne turnering er tællende, det vil sige at alle bliver reguleret i handicap efter gældende regler.

Tilmelding til turneringerne:

Generelt:

Tilmeldingen sker på Golfbox.

Har du ikke registreret dig før du går ud, deltager du ikke i dagens turnering, og kan ej heller være markør. Ved holdturneringer og ved max antal deltagere vil det være efter først til mølle princippet.

Der er forskellige tilmeldingsregler, afhængig af om det er med eller uden spisning.

Uden spisning:

Skriv dig ind på Golfbox for den pågældende spilledag. Tilmeldingen kan ske på Golfbox fra torsdagen forinden kl. 00.00 og slutter onsdag (på spilledagen) kl. 17.00

Du kan også tilmelde dig ud i klubben på skærmen, men inden du går ud og spiller.

 Booke tider på Golfbox

Du kan vælge at spille på det tidspunkt af onsdagen som passer dig bedst, men Herreklubben har fortrinsret på 1. tee på nedenstående tider (dog kun ved booking senest tirsdag aften kl. 24.00). Efter tirsdag aften kl. 24.00 vil ledige tider blive frigivet til alle medlemmer i Næstved Golfklub.

April:

Uge 15         11. april        kl. 14.00 – 16.00

Uge 16         18. april        kl. 14.00 – 16.24

Uge 17         25. april        kl. 14.00 – 16.32

Maj:

Uge 19         9. maj           kl. 15.04 – 17.04

Uge 20         16. maj         kl. 15.04 – 17.20

Uge 21         23. maj         kl. 15.04 – 17.28

Uge 22         30. maj         kl. 15.04 – 17.36

Juni:

Uge 24         13. juni         kl. 15.28 – 17.52

Uge 25         20. juni         kl. 15.28 – 18.00

Uge 26         27. juni         kl. 15.28 – 18.00

Juli:

Uge 28         11. juli          kl. 15.28 – 17.44

Uge 29         18. juli          kl. 15.28 – 17.44

Uge 30         25. juli          kl. 15.28 – 17.28

August:

Uge 32         8. august     kl. 14.32 – 17.04

Uge 33         15. august   kl. 14.32 – 16.48

Uge 34         22. august   kl. 14.32 – 16.32

Uge 35         30. august   kl. 14.00 – 16.16

September:

Uge 37         12. sept.       kl. 13.28 – 15.44

Uge 38         19. sept.       kl. 13.28 – 15.28

Uge 39         26. sept.       kl. 13.04 – 15.04

Herreklubbens formål er at styrke sammenholdet og udbrede gensidigt kendskab til andre herre medlemmer. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at booke sig ind på hinandens bolde og samtidig tage godt imod nye medlemmer.

Scorekort:
Scorekort afleveres umiddelbart efter runden. Inden du afleverer scorekort i Herreklubbens Postkasse check venligst nedenstående punkter:

- Scorekort skal være printet ud og må ikke være skrevet i hånden
- Kontroller om scorekortet er underskrevet af både spiller og markør (markør med nr.)
- Markøren skal være medlem af Herreklubben og skal også deltage i dagens turnering, det vil sige at han
   også skal aflevere scorekort.
- Ved slagspil: Både antal slag og antal point skal skrives og tælles sammen.

Afstandsmålere:
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

For at fremme afvikling:

For at fremme afvikling af slagspilsturneringerne spilles efter følgende regel: Hvis eller når du på et hul kan se, at du ikke kan opnå et bedre resultat end 5 over par af hullets par, skal bolden samles op, og 8- 9 eller 10 noteres på scorekortet.

Turneringsledelse:
Verner. B. Hansen, (Formand) Mobil: 29 72 33 52, e-mail: vbhansen@stofanet.dk
Pauli Seerup, tlf.: 55 77 66 40, Mobil: 22 10 40 10, e-mail: pauli@internet.dk
Niels Jørgensen, Mobil: 29 89 24 00 e-mail: nj@fikadoni.dk

Verner B. Hansen
Formand
Verner B. Hansen
vbhansen@stofanet.dk
29 72 33 52
Niels Jørgensen
Best. medlem
Niels Jørgensen
nj@fikadoni.dk
29 89 24 00
55 44 24 00