Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser

Herreklubben Næstved Golfklub sæson 2020

Point for hver turnering:
Der bliver givet følgende point:

1. plads 40 point

6. plads 28 point

11. plads 18 point

16. plads 8 point

2. plads 36 point

7. plads 26 point

12. plads 16 point

17. plads 6 point

3. plads 34 point

8. plads 24 point

13. plads 14 point

18. plads 4 point

4. plads 32 point

9. plads 22 point

14. plads 12 point

19. plads 2 point

5. plads 30 point

10. plads 20 point

15. plads 10 point

20.< plads 1 point

Ved lige point vinder laveste handicap.

 

Månedlige vindere:
De opnåede point vil blive sammenlagt til månedlige vindere, dog vil kun de 3 bedste runder tælle med i de måneder vi spiller 4 tællende runder, har man spillet mere end 3 runder vil de dårligste runder ikke tælle med, i alle andre måneder er det kun de 2 bedste runder der tæller med.

 

Order of Merits:
De opnåede point vil blive sammenlagt til Order of Merits, der vil således fremkomme en rangliste hvor hele året en sammenlagt for A-B-C rækken og en for Brutto-rækken, dog vil kun de 10 bedste runder tælle med, har man spillet mere end 10 runder vil de dårligste runder ikke tælle med.

 

Præmier:
For at modtage præmier skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, eller have aftalt med en anden person om at vedkommende tager præmien med. Dette gælder for alle præmier (dags- måneds & års præmier)

 

Spisning:
Det forventes, at når man er med til spisning bliver man også til præmieoverrækkelsen, selv om man ikke selv skal have præmie.

 

Rækkeinddeling:
Turneringerne vil blive opdelt i 3 rækker + 1 Bruttorække
A-rækken fra handicap +8-13,6 (Slagspil)
B-rækken fra handicap 13,7-19,9 (Slagspil)
C-rækken fra handicap 20,0-42,0 (Slagspil)
Brutto række er for alle (A-B-C rækkerne)

NB: Der kan blive justeret på rækkerne inden sæsonstart
  
Eclectic:
Eclectic spilles som en løbende turnering over hele sæsonen i 2 rækker, en bruttorække uden handicap, og en nettorække med fuld handicap. Spillerne skal ikke gøre noget da Golfbox selv styrer dette.
Her vil der også blive uddelt præmier når sæsonen er færdigspillet.


 

 

 

 

 

Tællende turnering:
Denne turnering er tællende, det vil sige at alle bliver reguleret i handicap efter gældende regler.

 

Tilmelding til turneringerne:

Generelt:

Der er forskellige tilmeldingsregler, afhængig af om det er med eller uden spisning.

Tilmeldingen sker på Golfbox. Har du ikke registreret dig rettidigt før du går ud, deltager du ikke i dagens turnering. Ved holdturneringer og ved max antal deltagere vil det være efter først til mølle princippet.

Med spisning:

Skriv dig ind på Golfbox for den pågældende spilledag. Tilmeldingen kan ske fra torsdagen 4 uger før spilledagen kl. 00.00 og slutter fredag inden spilledagen kl. 17.00.

 

Uden spisning:

Skriv dig ind på Golfbox for den pågældende spilledag. Tilmeldingen kan ske fra 4 uger før spilledagen og slutter tirsdag inden spilledagen kl. 17.00.

Markør:
Du skal være medlem af Herreklubben for at være markør. Har du ikke registreret dig rettidigt før du går ud, deltager du ikke i dagens turnering, men kan dog være markør hvis du spiller EDS og selv registrerer på Golfbox og derefter afleverer scorekortet i Herreklubbens postkasse med tydelig angivelse af at du har spillet EDS.

 

Booke tider på Golfbox
Du kan vælge at spille på det tidspunkt af onsdagen som passer dig bedst, men Herreklubben har fortrinsret på 1. tee kl. 14.00 - 16.40 i hele sæsonen 2020 (dog kun ved booking senest tirsdag aften kl. 24.00). Efter tirsdag aften kl. 24.00 vil ledige tider blive frigivet til både medlemmer i Herreklubben og andre i Næstved Golfklub.

 

Scorekort:
Scorekort registreres løbende under runden på smarttelefonen eller umiddelbart efter runden og derefter puttes i Herreklubbens postkasse.

Inden du afleverer scorekort i Herreklubbens Postkasse check venligst nedenstående punkter:

  • Scorekort skal være printet ud og må ikke være skrevet i hånden
  • Kontroller om scorekortet er underskrevet af både spiller og markør (markør med nr.)
  • Markøren skal være medlem af Herreklubben.
  • Ved slagspil: Både antal slag og antal point skal skrives på scorekortet og tælles sammen.

Afstandsmålere:
Spilleren må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

For at fremme afvikling:

For at fremme afvikling af slagspils turneringerne spilles efter følgende regel: Hvis eller når du på et hul kan se, at du ikke kan opnå et bedre resultat end 5 over par af hullets par, skal bolden samles op, og 8- 9 eller 10 noteres på scorekortet.

Den enkelte turnering:

Ovenstående betragtes som generelle, men betingelserne for de enkelte turneringer vil fremgå i opsætningen i Golfbox.

 

Herreklubbens formål er at styrke sammenholdet og udbrede gensidigt kendskab til andre herre medlemmer. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at booke sig ind på hinandens bolde og samtidig tage godt imod nye medlemmer.

Turneringsledelse:

Verner. B. Hansen, (Formand) Mobil: 29 72 33 52, e-mail: vernerbhansen@stofanet.dk
Pauli Seerup, tlf.: 55 77 66 40, Mobil: 22 10 40 10, e-mail: pauli@internet.dk
Niels Jørgensen, Mobil: 29 89 24 00 e-mail: nj@fikadoni.dk