Generelle turneringsbetingelser

Herreklubben Næstved Golfklub sæson 2021

Point for hver turnering:
Der bliver givet følgende point:

1. plads 40 point

6. plads 28 point

11. plads 18 point

16. plads 8 point

2. plads 36 point

7. plads 26 point

12. plads 16 point

17. plads 6 point

3. plads 34 point

8. plads 24 point

13. plads 14 point

18. plads 4 point

4. plads 32 point

9. plads 22 point

14. plads 12 point

19. plads 2 point

5. plads 30 point

10. plads 20 point

15. plads 10 point

20.<plads 1 point

Ved lige point vinder laveste handicap

Månedlige vindere:
De opnåede point vil blive lagt sammen for at finde månedens vindere. I måneder med fire eller fem tællende runder vil kun de tre bedste runder tælle med. Øvrige måneder er det kun de to bedste runder, der tæller med.

Order of Merits:
De opnåede point tæller med til Order of Merits, som er en sammentælling for hele året. Det er kun de ti bedste runder der tæller med. Har man spillet mere end ti runder, tæller de dårligste runder altså ikke med. Der er en rangliste for A-rækken, B-rækken, C-rækken og for Bruttorækken.

Præmier:
For at modtage præmier skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen eller have aftalt med en anden person om at modtage dem på ens vegne. Dette gælder både for dagspræmier, månedspræmier og årspræmier. Præmierne vil blive uddelt ved fællesspisningerne.

Spisning:
Når der er spisning med præmie overrækkelse forventes det, at man bliver til præmieoverrækkelsen, selv om man ikke selv skal have en præmie.

Rækkeinddeling:
Turneringerne vil blive opdelt i 3 rækker + 1 Bruttorække
A-rækken fra handicap +8-13,9 (Slagspil)
B-rækken fra handicap 14,0-20,3 (Slagspil)
C-rækken fra handicap 20,4-42,0 (Stableford)
Bruttorækken er for alle der spiller slagspil

Eclectic:
Eclectic spilles som en løbende turnering over hele sæsonen i 2 rækker – en bruttorække uden handicap og en nettorække med handicap. Spillerne skal ikke gøre noget, da Golfbox selv styrer dette.
Her vil der også blive uddelt præmier, når sæsonen er færdigspillet.

Tællende turnering:
Denne turnering er tællende. Det vil sige, at alle bliver reguleret i handicap efter gældende regler.

Tilmelding til turneringerne:
Tilmelding sker på Golfbox. Man kan tilmelde sig fra fire uger før spilledagen og indtil tirsdag dagen før kl. 17. Ved fællesspisningerne er sidste tilmelding dog fredag før kl. 17.

Afbud:
Ønsker du at melde afbud inden deadline for tilmelding er overskredet så afmelder du dig samme sted som du tilmeldte dig. Kommer afbuddet senere end dette, meddeles det med SMS til turneringslederen, som er påført den pågældende spilledag.

Booke tider på Golfbox:
Du kan vælge at spille på det tidspunkt om onsdagen som passer dig bedst, men Herreklubben har fortrinsret på 1. tee kl. 14.00-16.40 i hele sæsonen 2021 – hvis tiderne er booket før kl. 24.00 tirsdag aften. Herefter vil ledige tider kunne bookes af andre end Herreklubbens medlemmer.

Startlisten:
På onsdage uden spisning kan man efter at have tilmeldt sig turneringen vælge at tilmelde sig startlisten som ligger i tidsrummet 15.04-15.44. Her vil der blive lavet en vilkårlig startliste, og man vil få tilsendt en mail, så man kan se, hvornår man skal slå ud, og hvem man skal spille sammen med.

No return:
Spiller du nogle huller, men bliver nødt til at stoppe inden runden er færdigspillet, skal du registrere de huller du har spillet og ikke andet.

 

 

Markør:
Du skal være medlem af Herreklubben for at være markør. Har du ikke registreret dig rettidigt før du går ud, deltager du ikke i dagens turnering, men kan dog være markør, hvis du spiller EDS og selv registrerer dig på Golfbox.

Scorekort:
Du skal selv udskrive et scorekort hjemmefra eller når du kommer til klubben.
Antal slag skrives på scorekortet og tælles sammen. Selv om du indtaster scoren løbende under runden, skal scoren skrives på et scorekort, så man kan kontrollere indbyrdes efter færdigspil.
Der vil blive udsendt mail med kode og link til selvregistrering i Golfbox tirsdag aften mellem kl. 17.00-24.00, som du skal bruge til at registrere din score med.
Scoren indtastes under runden eller senest en time efter runden er færdigspillet, så markøren ved, hvornår han kan gå ind og se, om scoren er registreret korrekt.

Kl. 21.00 afsluttes turneringen og det er ikke muligt at registrere derefter.

Markør godkender scoren mundtligt og kontrollerer derefter på Golfbox, når den er registreret. Hvis den ikke er registreret korrekt, skal spiller og markør selv finde ud af, hvor fejlen er opstået, og spilleren retter derefter.
Scorekortet tager du med hjem efter runden

Afstandsmålere:
Spilleren må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på regel 14-3.

For at fremme afvikling:
For at fremme tempoet i slagspilsturneringerne (A- og B-rækken) samles bolden op, når man ikke kan opnå et bedre resultat end det dobbelte af hullets par, og 6, 8 eller 10 noteres på scorekortet. I C-rækken spilles stableford, og her fortsættes spillet, indtil man ikke kan opnå nogle point på hullet. Herefter samles bolden op, og der noteres en streg på hullet og 0 stableford point.

Den enkelte turnering:
Ovenstående betragtes som generelle regler, men betingelserne for de enkelte turneringer vil fremgå i opsætningen i Golfbox.

Henrik Frederiksen
Næstformand
Henrik Frederiksen
hef@tdcadsl.dk
41 87 99 55
Søren Vilstrup
Kasserer
Søren Vilstrup
sv@vfsn.dk
30 36 19 33