Generelle turneringsbetingelser

Herreklubben Næstved Golfklub sæson 2021

Point for hver turnering:
Der bliver givet følgende point:

1. plads 40 point

6. plads 28 point

11. plads 18 point

16. plads 8 point

2. plads 36 point

7. plads 26 point

12. plads 16 point

17. plads 6 point

3. plads 34 point

8. plads 24 point

13. plads 14 point

18. plads 4 point

4. plads 32 point

9. plads 22 point

14. plads 12 point

19. plads 2 point

5. plads 30 point

10. plads 20 point

15. plads 10 point

20.< plads 1 point

Ved lige point vinder laveste handicap.

 

Månedlige vindere:
De opnåede point vil blive sammenlagt til månedlige vindere, dog vil kun de 3 bedste runder tælle med i de måneder vi spiller 4 eller flere tællende runder, har man spillet mere end 3 runder vil de dårligste runder ikke tælle med, i alle andre måneder er det kun de 2 bedste runder der tæller med.

 

Order of Merits:
De opnåede point vil blive sammenlagt til Order of Merits, der vil således fremkomme en rangliste hvor hele året en sammenlagt for A-B-C rækken og en for Brutto-rækken, dog vil kun de 10 bedste runder tælle med, har man spillet mere end 10 runder vil de dårligste runder ikke tælle med.

 

Præmier:
For at modtage præmier skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, eller have aftalt med en anden person om at vedkommende tager præmien med. Dette gælder for alle præmier både for (dags- måneds & års præmier) Præmierne vil først blive udleveret første gang vi har fælles spisning som vi kender.

 

Spisning:
Når vi igen engang skal have spisning med præmie overrækkelse forventes det, at man bliver til præmieoverrækkelsen, selv om man ikke selv skal have præmie.

 

Rækkeinddeling:
Turneringerne vil blive opdelt i 3 rækker + 1 Bruttorække
A-rækken fra handicap +8-13,8 (Slagspil)
B-rækken fra handicap 13,9-19,8 (Slagspil)
C-rækken fra handicap 19,9-42,0 (Slagspil)
Brutto række er for alle (A-B-C rækkerne)
  
Eclectic:
Eclectic spilles som en løbende turnering over hele sæsonen i 2 rækker, en bruttorække uden handicap, og en nettorække med handicap. Spillerne skal ikke gøre noget da Golfbox selv styrer dette.
Her vil der også blive uddelt præmier når sæsonen er færdigspillet.

Tællende turnering:
Denne turnering er tællende, det vil sige at alle bliver reguleret i handicap efter gældende regler.

 

Tilmelding til turneringerne:

Skriv dig ind på Golfbox for den pågældende spilledag. Tilmeldingen kan ske fra 4 uger før spilledagen og slutter tirsdag inden spilledagen kl. 17.00.

Afbud

Ved afbud inden tirsdag kl. 17.00 skal du gå ind på Golfbox samme sted som du i sin tid tilmeldte dig og følger proceduren. Ved senere afbud sender du en SMS til turneringslederen som du kan finde på den pågældende turnering.

 

No return

Spiller du nogen huller, men du bliver nød til at stoppe, inden færdigspil af 18 huller, skal du registrere de huller du har spillet og ikke andet.

 

Markør:
Du skal være medlem af Herreklubben for at være markør. Har du ikke registreret dig rettidigt før du går ud, deltager du ikke i dagens turnering, men kan dog være markør hvis du spiller EDS og selv registrerer dig på Golfbox.

 

Booke tider på Golfbox
Du kan vælge at spille på det tidspunkt af onsdagen som passer dig bedst, men Herreklubben har fortrinsret på 1. tee kl. 14.00 - 16.40 i hele sæsonen (dog kun ved booking senest tirsdag aften kl. 24.00). Efter tirsdag aften kl. 24.00 vil ledige tider blive frigivet til både medlemmer i Herreklubben og andre i Næstved Golfklub.

 

Scorekort:

  • Du skal selv udskrive et scorekort hjemme fra eller når du kommer til klubben.
  • Antal slag skrives på scorekortet og tælles sammen Selv om du indtaster scoren løbende under runden skal scoren skrives på et scorekort så man kan kontrollere indbyrdes efter færdigspil.
  • Der vil blive udsendt mail med kode og link til selvregistrering i Golfbox tirsdag aften mellem kl. 17.00-24.00 som du skal bruge til at registrere din score med.
  • Scoren indtastes under runden på din mobil/computer eller senest inden en time efter runden er færdigspillet, så markøren ved hvornår han kan gå ind og se om scoren er registreret korrekt.
  • Markør godkender scoren mundtlig og derefter kontrollerer på Golfbox via telefon eller computer. Hvis det ikke er korrekt registreret, skal spiller og markør selv finde ud af hvor fejlen er og spiller retter derefter.
  • Scorekortet tager du med hjem efter runden.

 

Afstandsmålere:
Spilleren må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

For at fremme afvikling:

For at fremme afvikling af slagspils turneringerne spilles efter følgende regel: Hvis eller når du på et hul kan se, at du ikke kan opnå et bedre resultat end det dobbelte af hullets par, skal bolden samles op, og 6- 8 eller 10 noteres på scorekortet.

Den enkelte turnering:

Ovenstående betragtes som generelle, men betingelserne for de enkelte turneringer vil fremgå i opsætningen i Golfbox.

 

Herreklubbens formål er at styrke sammenholdet og udbrede gensidigt kendskab til andre herremedlemmer. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at booke sig ind på hinandens bolde og samtidig tage godt imod nye medlemmer.

Turneringsledelse:

Henrik Frederiksen
Næstformand
Henrik Frederiksen
hef@tdcadsl.dk
41 87 99 55
Søren Vilstrup
Kasserer
Søren Vilstrup
sv@vfsn.dk
30 36 19 33