Retningslinjer for Klubber i Klubben

Retningslinier for Næstved Golfklubs Klubber i Klubben (KiK)

De 3 klubber er:

Dameklubben, Herreklubben og Seniorklubben.

Kriterier for optagelse i klubber i klubben:

  • HCP bestemmes af den enkelte KiK
  • Fultidsmedlemmer og Flexmedlemmer med hverdagsmedlemskab af Næstved Golfklub
  • Indehaver af gyldigt DGU — medlemskort
  • Flexmedlemmer og Long Distance medlemmer optages ikke.
  • I hver klub skal der være nedsat en bestyrelse med mindst 3 medlemmer bestående af:

Formand, kasserer og sekretær.

Klubberne skal efter hvert bestyrelsesmøde sende referat til Bestyrelsen i Næstved Golfklub.  Offentliggøres på hjemmeside eller sendes til bestyrelsen.

Klubberne skal efter deres årlige generalforsamling sende et referat til bestyrelsen i Næstved Golfklub.

Klubbernes ønsker til lukninger af banen fremlægges på det årlige formandsmøde med bestyrelsen for Næstved Golfklub. Mødet finder sted hvert år i november.

Datoer for afvikling af turneringerne skal indleveres til turneringsudvalget senest udgangen af december måned.

Henvendelser om yderligere banelukninger skal ske til Næstved Golfklubs bestyrelse idet, klubberne ikke har ret til selvstændigt at forhandle/aftale banelukninger med Næstved Golfbane A/S.

Ved eventuelle tvister om orden- og etiketteregler rettes skriftlig henvendelse til Orden- og etiketteudvalget i Næstved Golfklub.

Næstved Golfklub

Bestyrelsen 2023