IMG 20220227 0004

Næstved Golfklubs historie

Den indledende fase

Signalet til starten af Næstved Golfklub og Næstved Golfbane blev givet i 1987, da den kendte Næstvedarkitekt Birger Nordsted-Jørgensen kontaktede Næstved Kommune med henblik på at finde egnede arealer til anlæg af en golfbane. Kommunen var ikke afvisende overfor ideen, men der blev i første omgang ikke gjort mere ved sagen, da et muligt egnet areal ved Ydernæs viste sig at være for lille.

Ved et møde med Næstved Kommune i anden anledning i 1989 blev ideen igen taget op, og Birger Nordsted Jørgensen blev bedt om at arbejde videre med sagen. Skydebanegårdens areal blev anvist (nuværende hul 4 m.v.), men da dette også var for lille, besluttede kommunen at købe Almagergaard (nuværende klubhus, restaurant m.v.), og efterfølgende blev begge gårde nu udlagt til rekreative formål.

Nu var placeringen på plads, og tilbage stod så at få udarbejdet projekt og lokalplan, samt at samle en gruppe, der ville påtage sig at få etableret det økonomiske grundlag. Denne gruppe kom til at bestå af arkitekt Birger Nordsted Jørgensen, tidligere salgsdirektør Niels Bernstorm, chefoverlæge Egon Larsen og direktør Gunnar Svensgaard. Senere kom flere til, og der blev arbejdet intenst med planlægning af den organisatoriske struktur, banearkitektur, klubhusudformning, finansiering, budgettering, og forhandling med diverse myndigheder for at få diverse tilladelser på plads.

Tingene falder på plads

Stiftelsen af Næstved Golfklub fandt sted den 6. maj 1992 under DGU-nr. 115.
Lokalplanen blev godkendt den 9. marts 1993. Det blev fundet mest praktisk, at udgifterne til anlæg af golfbanen fandt sted i et A/S, som betalte leje til kommunen og efterfølgende opkrævede leje af Næstved Golfklub.

Næstved Golfbane A/S blev stiftet den 1. maj 1993 med en del golfinteresserede personer som aktionærer. I 1993 starter anlægsarbejdet med anlæg af drivingrange, indspils- og putting green, efterfulgt af de første 3 rigtige golfhuller, hvor der kunne afholdes matcher. Par 3-banen med 6 huller blev samtidig anlagt samme sted som drivingrange, og der blev så afsat tider, hvor der på skift kunne spilles på par 3-banen og slås ud på drivingrange.'

Først i 2001 blev par 3-banen flyttet til den nordlige side af Karrebækvejen. I 1994 påbegyndes anlæg af de sidste 6 huller således, at man den 12. maj 1995 kan indvie 9 hullersbanen med stor festlighed og fremmøde af presse og lokalfjernsyn, samt tale af borgmester Henning Jensen.

De første 9 huller er tegnet af arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen, og er i øvrigt, som forni ser ud i dag.

Krise

På grund af omkostninger ved anlæg af banen sammenholdt med for få medlemmer må Næstved Golfklub og Næstved Golfbane A/S give op i 1997. Men efter mange forhandlinger lykkedes det at komme frem til en løsning, hvor Entreprenørfirmaet C. Holbøll og Sønner A/S overtog Næstved Golfbane A/S og samtidig løftede gælden væk fra Næstved Golfklub, som således kunne fortsætte. Det er samme konstellation, som vi ser i dag, hvor Næstved Golfklub lejer sig ind som bruger hos Næstved Golfbane A/S v/Holbøll.

Den 1. oktober 2001 kan Næstved Golfklub ikke blive enig med Næstved Golfbane A/S om brugerbetalingen, hvorfor spil på Næstved Golfbane flyttes til Rønnede Golfklub nogle måneder. Dette er årsagen til, at der den 6. december 2001 stiftes en ny golfklub - Næstved Ny Golfklub (DGU nr. 139) - med en helt ny bestyrelse, som den 8. december indgår en aftale med Altigolf ApS, der samtidig har indgået en aftale med Næstved Golfbane A/S om at forestå drift og administration af banen, og senere forpagtning af restaurant. Brugeraftalen mellem Altigolf ApS ved Thomas Olsen og Finn Ockholm og Næstved Ny Golfklub indgås fra 1. januar 2002.

Den oprindelige Næstved Golfklub opløses på en ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 2002. Samarbejdet mellem Næstved Golfbane A/S og Altigolf ApS ophørte den 20. december 2004, og samtidigt ophørte brugeraftalen mellem Næstved Ny Golfklub og Altigolf ApS. Herefter blev samarbejdet, som det er i dag, hvor brugeraftale er oprettet mellem baneejeren Næstved Golfbane A/S og Næstved Ny Golfklub som bruger. Ved generalforsamlingen i 2008 ændres Næstved Ny Golfklub til igen at hedde Næstved Golfklub.

Fra 9 til 18 huller

Par 3-banen nord for Karrebækvejen blev åbnet den 25. maj 2001, og den 23. juni 2002 blev de sidste 9 huller indviet. Med de sidste 9 huller, som ligger på den nordlige side af Karrebækvejen, var der nu mulighed for at spille 18 huller. Samtidig med indvielsen af de 9 huller, blev Café Hogan, som restauranten dengang hed, også indviet. Det er den gamle gårds kostald og svinestald, der er ombygget til restaurant. Fra 2018 kaldes restauranten: Restaurant Fjord, og restauranten har siden medio marts 2007 haft Lone Lindquist som restaurationschef.

I forhold til rækkefølgen af de 18 huller, som de forløber i dag, var rækkefølgen fra hul 1-18 i begyndelsen: hul 1, 8, 9, 10-18, 3-7 og slut på hul 2. På denne måde var der både starthul og afslutningshul ved klubhuset. Dette blev så ændret i 2005, som vi kender det i dag med de første 9 huller og sidste 9 huller henholdsvis syd og nord for Karrebækvejen. De sidste 9 huller på den nordlige side af Karrebækvejen er tegnet af landskabsarkitekt Poul Børge Pedersen. Anlægsarbejdet af hele banen er foretaget af entreprenørfirmaet C. Holbøll og Sønner A/S.

Klubbens personer

Formænd

6/5 1992 - 1995Egon Larsen
1996 - 18/12 1997Henrik have
18/12 1997 - 9/2 2000Allan Jørgensen
9/2 2000 - 18/6 2002Hans-Jørgen Færk
6/12 2001 - 12/3 2007Hans Nissen (Næstved Ny Golfklub)
12/3 2007 - 2/3 2015Irene Rannes
2/3 2015 - 14/3 2016Pauli Serup
14/3 2016 -Jack S. Hansen

Trænere

1999-2000Ulrik Thane
2001Harry Thomsen
2002 - 2003Mads Flindt
2003 - 2004Thomas Olsen, Altigolf ApS
1/4 2005 - 31/12 2007Karsten Kirch
1/4 2008 - 31/12 2017Michael Brink
1/1 2018 -Martin H. Hansen

Greenkeepere

1993 - 2004Finn Nielsen
2005 - 31. oktober 2021Jens Johansen
1. november 2021 -Henrik Jensen

Status i dag

Efter en lidt svær start har Næstved Golfklub i de senere år været inde i en god udvikling.

Medlemstallet har i mange år ligget stabilt på 800-900 medlemmer. En stor del af disse deltager i klubberne i klubben (KIK), dvs. i herreklubben, dameklubben og seniorklubben, hvilket er medvirkende til et godt socialt klubliv. Herudover er klubben godt repræsenteret af nogle dygtige elitespillere og en veldrevet ungdomsafdeling. Næstved Golfklub er en af de flottest beliggende baner på Sjælland lige ud til Karrebæk Fjord, og i forhold til tiden, hvor der blev drevet landbrug, er der i dag en masse natur med rørskov, vådområder og fugleliv. Det er således ikke sjældent at se havørne og rød glente svæve ind over golfbanen.

Udsigten ud over Karrebæk Fjord - hvad enten man nyder den fra restaurantens terrasse, eller imens man går på de første 9 huller - er jo kun med til at gøre golfspillet og medlemskabet af Næstved Golfklub til en god oplevelse.