Regelkurset

Når du har gennemført regelundervisningen skal du efterfølgende tage en prøve.

Prøven består af 30 spørgsmål, hvor du skal svare rigtigt på min. 27 spørgsmål for at bestå prøven.

Prøven er en multipli choice prøve hvor der KUN er et rigtigt svar pr. spørgsmål

Regelspørgsmål

Svarark

Regelkurset

Her er desuden et link til DGU´s regelprøve.

Fra Dansk Golfunion