Generalforsamling

Generalforsamling: Hotel Kirstine, afholdes tirsdag den 6. marts 2018, kl. 19.00.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Forslag fra medlemmerne
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  • Valg af revisor og en suppleant
  • Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.