Indberetning af scorekort

Kære medlemmer af Næstved Golfklub.

En klub som Næstved Golfklub drives alene ved frivillige hjælpers hånd. Uden disse frivilliges hjælp, ville vi slet ikke kunne eksistere.

I takt med fremskridt i den digitale verden, hvor det næsten er allemandseje at have en computer og/eller en mobiltelefon, er det muligt for alle at indtaste deres scorekort. Har man ikke en af ovenstående kan man taste sit resultat fra dagens runde, på touchskærmen i indgangspartiet i klubben.

Derfor slutter vi 1. august 2019 med at indtaste scorekort for vores medlemmer og fremover, vil det kun være muligt at aflevere scorekort til indtastning, hvis disse er fra klubber der ikke er med i Golfbox eller fra udenlandske klubber.

Vi håber på jeres forståelse herfor, og skulle nogle være i tvivl om hvordan der indtastes, er der en fin vejledning på disse link:

Fra egen computer

Fra touchskærm i klubberne

Med venlig hilsen

Handicapudvalget, Næstved Golfklub.