Målsætning

 • At sammensætte udvalget på 6 – 8 medlemmer så bredt som muligt
 • At udarbejde en langsigtet plan for banens udvikling som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Herefter at arbejde for, at

 • denne plan kan danne grundlag for baneejernes videre arbejde med og udbygning af banen.
 • Altid at være repræsenteret ved det månedlige møde mellem baneejer, forpagter, greenkeeper og klub.
 • At forhåndsorientere bestyrelsen forud for det månedlige møde, såfremt udvalget ønsker at fremføre emner, der ikke er omtalt i den langsigtede plan.
 • Rettidigt at informere klubben om forestående større arbejder på banen.
 • At bibringe medlemmerne forståelse for omsorg for og pleje af banen.
 • I samarbejde med greenkeeperen gennem klipning og udformning at få banen til at fremstå så spændende og udfordrende så både eliten som den alm. klubgolfer finder den interessant at spille på.
 • Sammen med turneringsudvalget til stadighed sørge for at markeringer og lokale regler er "up to date" og entydige.
 • Ved forespørgsel fra DGU om statistisk materiale snarest at fremskaffe og videresende dette rettidigt.
 • I størst mulig udstrækning at deltage i DGU's kurser vedrørende banepasning og pleje.

Vedligeholdelses strategi for Næstved Golfklubs golfbaner.
Næstved Golfbane skal fremstå som en "mesterskabslignende" bane med mulighed for spil fra otte teesteds sæt i det daglige.

Banen skal altid fremstå i velholdt stand og være en stadig udfordring for såvel almindelige golfspillere som elitespilleren.

Banen skal fremstå med bløde, velholdte teesteder og smalle fairways med en enkelt bane semirough samt klippet, tæt rough i ca. 7 cm højde. Fairway indsnævres som timeglas og afsluttes foran green, hvor den går over i forgreen.

Forgreens dybde 5-10 m. Forgreen klippes på siden og bag green i en bredde som går over i én bane semirough.

Om fairwaybunkers klippes der med én bane semirough ind mod fairway og med "klippet" rough på den anden side. Der klippes én bane semirough omkring og langs alle vand- og parallelle vandhazarder.

Greens skal fremstå så hurtige som muligt.

Beplantningen skal "fange" vildfarne bolde og give tab af afstand, men opstammes så der gives mulighed for rimeligt sving.

Banen skal have færrest mulige områder, der virker urimeligt sinkende for spillet, for derved at fremme hurtigt spil på banen og dermed øge kapaciteten.

Uklippet rough kan forefindes af hensyn til plante og dyreliv, hvor arealerne normalt ikke vil komme i spil, og derved spare arbejdskraft.

Vandhazarder bør fremstå med klare vandspejl og kun let randbevoksning.

Markeringer skal jævnligt kontrolleres og friholdes for langt græs, så der aldrig kan være tvivl om "grænserne".

Samtlige huller bør være forsynet med boldvaskere, bænke og affaldsbeholdere, der tømmes hyppigt.

Normale klippehøjder i højsæsonen: Greens 4 mm, Forgreens 10 mm, Teesteder 10mm, Fairway 16mm, Semirough 27 mm og Rough 70 mm

Klippemønster af fairway, teesteder, greens og forgreens. Ternet eller i baner på skrå eller på langs i to halvdele eller som striber.