Målsætning

 • At sammensætte udvalget på 4 - 6 medlemmer så bredt som muligt
 • At udarbejde en rullende 5-års plan for banens udvikling som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Herefter at arbejde for,

 • at denne plan kan danne grundlag for baneejernes videre arbejde med og udbygning af banen.
 • Altid at være repræsenteret ved det kvartalsvise møde mellem baneejer, greenkeeper og klub.
 • At forhåndsorientere bestyrelsen forud for dette møde, såfremt udvalget ønsker at fremføre emner, der ikke er omtalt i 5-års planen.
 • Rettidigt at informere klubbens medlemmer om forestående større arbejder på banen.
 • At bibringe medlemmerne forståelse for omsorg for og pleje af banen.
 • I samarbejde med greenkeeperen gennem klipning og udformning at få banen til at fremstå så spændende og udfordrende, så både eliten som den alm. klubgolfer finder den interessant at spille på.
 • Sammen med turneringsudvalget til stadighed sørge for at markeringer og lokale regler er "up to date" og entydige.
 • Ved forespørgsel fra DGU om statistisk materiale snarest at fremskaffe og videresende dette rettidigt.
 • I størst mulig udstrækning at deltage i DGU's kurser vedrørende banepasning og pleje.

Vedligeholdelses strategi for Næstved Golfklubs golfbaner.

 • Næstved Golfbane skal fremstå som en "mesterskabslignende" bane med mulighed for spil på fem teesteder i det daglige.
 • Banen skal altid fremstå i velholdt stand og være en stadig udfordring for såvel almindelige golfspillere som elitespilleren.
 • Banen skal fremstå med bløde, velholdte teesteder og smalle fairways med en enkelt bane semirough samt klippet, tæt rough i ca. 6-7 cm højde.
 • Fairway indsnævres som timeglas og afsluttes foran green, hvor den går over i forgreen.
 • De enkelte huller formes og klippes individuelt tilpasset efter nedenfor anviste retningslinjer.
 • Forgreens dybde 10 - 30m. “Roll of” områder klippes individuelt. Forgreen klippes på siden og bag green i en bredde som går over i én bane semirough.
 • Om green- og fairwaybunkers klippes der med én bane semirough. Der bør som minimum klippes én bane rough omkring og langs alle røde strafområder.
 • Bunkers bør fremstå med skarpe kanter og have ensartet sand, der skal være passende løst.
 • Greens skal fremstå så jævne og ensarte som muligt.
 • Beplantningen skal "fange" vildfarne bolde og give tab af afstand, men opstammes så der gives mulighed for rimeligt sving.
 • Banen skal have færrest mulige områder, der virker urimeligt sinkende for spillet, for derved at fremme hurtigt spil på banen og dermed øge kapaciteten.
 • Uklippet rough kan forefindes af hensyn til plante og dyreliv, hvor arealerne normalt ikke vil komme i spil, og derved spare arbejdskraft.
 • Vandområder bør fremstå med klare vandspejl og kun let randbevoksning. Markeringer skal jævnligt kontrolleres og friholdes for langt græs, så der aldrig kan være tvivl om "grænserne".
 • Samtlige huller bør være forsynet med boldvaskere, bænke.

Normale klippehøjder/frekvens i højsæsonen:(Alt afhængig af vækstbetingelserne)

 • Greens 3-5 mm/dagligt.
 • Forgreens 10-12 mm/2-3 gange om ugen.
 • Teesteder 10-12 mm/2-3 gange om ugen.
 • Fairway 12mm/ 1 - 2 gange om ugen.
 • Semirough 28-30 mm/ugentlig.
 • Rough 60-70 mm hver anden uge.
 • Uklippet rough trimmes 2-3 gange om året.

Klippemønster af teesteder, fairway, Forgreens og greens:
Ternet eller i baner på skrå eller på langs i to halvdele eller som striber.

Par-3 banen tilstræbes holdt efter samme strategi/princip som 18 hullers banen.