Ordens- og etiketteregler for spil på Næstved Golfbane

Alt spil på banen er underkastet Dansk Golf Unions etiketteregler. Det forventes derfor, at gæster såvel som medlemmer beskytter banen ved at lægge tørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og omhyggeligt udjævner spor og mærker i bunkers med de udlagte river.

Generelt:

 1. Der skal udvises den største hensynsfuldhed overfor banepersonalet.
 2. Husk at banepersonalet altid har fortrinsret på banen, samt at deres anvisninger uden tøven skal efterkommes.
 3. Vent med at slå til der bliver vinket igennem.
 4. Dresscode iflg. internationale regler (se opslag).
 5. Banekontrol kan forekomme.
 6. Næstved Golfklub er uden ansvar for gæsters eller medlemmers værdi og effekter.
 7. Næstved Golfklub er uden ansvar for skader, spillerne forvolder på anden mands ejendom.
 8. Check venligst de lokale regler inden spil på banen.
 9. I restaurantens åbningstider må der ikke indtages egne drikkevare og spise egen mad på: gårdspladsen, terrasserne, klublokalet og restauranten.

Træningsområder og Par 3-banen:

 1. Bolde fra Driving Range må ikke fjernes fra træningsområdet.
 2. Hvis du kan slå mere en 200 m in carry på rangen må der IKKE slås når der er spillere på 9. hul
 3. Husk at sætte spande på plads efter træning.
 4. Indspilsgreen skal ryddes for bolde efter brug.
 5. Par 3-banen må IKKE anvendes til intensiv træning.
 6. Puttinggreen må anvendes til indspil på de nederste huller.

Banen:

 1. Klubbens medlemmer, der ikke er i restance eller har karantæne, har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori.
 2. Bagskilt med årsmærke skal bæres synligt.
 3. Gyldigt DGU kort skal medbringes og vises på forlangende.
 4. Medlemmer af DGU anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee.
 5. Er greenfee ikke betalt inden spillet påbegyndes, medfører det øjeblikkelig bortvisning, samt indberetning til hjemmeklubben.
 6. Greenfee billet skal bæres synligt. Max. hcp. 54.
 7. Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til, at gøre sig bekendt med de gældende lokalregler samt nærværende ordensregler.
 8. I weekends og helligdage skal spillere så vidt muligt gå ud i 3- og 4- bolde.
 9. Samlet spillerhcp. Pr gruppe: max. 144 slag.
 10. Det er aldrig tilladt, at spille mere end 4 bolde pr. hold.
 11. En enkelt spiller har ingen rettigheder, men må naturligvis gerne lukkes igennem.
 12. Banelukninger bliver annonceret på naestvedgolf.dk, samt ved opslag i klubben.
 13. Brug træ-tees, husk at samle op og bortskaf.
 14. Læg tørv på plads og RET nedslagsmærker op på greens.
 15. Mobiltelefon på lydløs må medbringes på banen.
 16. Riv efter dig i bunkers og placer HELE riven nede i bunkeren med skaftet på tværs af spilleretningen.
 17. Det er forbudt at trække vogne mellem greens og bunkers.
 18. Det er forbudt et at trække vogne mellem greens og søer, undtagen på hul 3.
 19. Alle former for affald skal anbringes i de af banens opstillede affaldsbeholderne,

herunder cigaretskod.

 1. Hunde er tilladt på banen under forudsætning af at disse føres i kort snor, efterladenskaber samles op og bortskaffes, ikke betræder bunkers og ikke støjer på nogen måde.

Etikette:

 1. Der skal spilles i et raskt tempo. Ready golf
 2. Tag hensyn til bagfra kommende hurtigere spillere og luk igennem, hvis der er plads foran.
 3. Det anbefales, at lave ”glidende gennemgang”.
 4. Placer altid din vogn ved udgangen til næste hul ved (Next Tee) skiltet, inden du går på green for at putte.
 5. Ved Stableford: Saml din bold op, når du har brugt dine tildelte slag!
 6. Forlad green straks efter at sidste bold er i hul.
 7. Skriv først resultater på scorekort ved næste tee – sted, eller på vej der til.
 8. Husk, at enhver spiller har ret til at indberette overtrædelser skriftligt til regel- og etiketteudvalget.
 9. Regel- og etiketteudvalget tager herefter stilling til evt. påtaler eller karantæner.

God tur på Næstved Golfbane.

Ordens- og etiketteudvalget i Næstved Golfklub

August 2023