Turneringsbetingelser

Alle klubturneringer annonceres på Golfbox.

TILMELDING:
Max. handicap 54 Der åbnes for tilmelding senest 14 dage før turneringen.
Tilmeldingsfristen udløber kl. 18.00, 3 dage før turneringen.
Tilmelding og betaling med Dankort foretages på Golfbox.
Evt. tillægsspørgsmål SKAL besvares og afregnes ved tilmelding.
Tilmelding uden samtidig betaling er ugyldig.
Ved overtegning udgår seneste tilmeldte.
Der etableres en reserveliste.
Spillere på denne vil blive telefonisk kontaktet i tilfælde af plads i turneringen.

JUNIORER kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af betingelserne.

HVERDAGSMEDLEMMER kan deltage i turneringer mod betaling af en særlig greenfee p.t. kr. 150,00. Dette beløb gælder også for deltagelse i klubmesterskaberne, men gælder for alle dage, som en spiller har kvalificeret sig til.

TURNERINGSFEE er ens for alle spillere og udgør p.t. kr.75,00 medmindre andet fremgår af betingelserne. Dækker også deltagelse i ” nærmest” hullet og ” længste” drive.

EFTERTILMELDING accepteres ikke i klubmesterskaber. I andre turneringer afgør turneringslederen om der kan optages flere spillere i turneringen.

STARTLISTE kan ses på Golfbox dagen efter tilmeldingsfristens udløb. Listen opsættes ligeledes på opslagstavlen.

Bortset fra klubmesterskaber kræves der mindst 8 deltagere i en række for at denne afholdes, ellers rykkes til nærmeste række.
Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen normalt være således:

A-rækken HCP under 18,0
B-rækken HCP 18,1 – 28,0
C-rækken HCP 28,1 – 42
D-rækken HCP 43 - 54

Der spilles fra rød og gul tee, med mindre andet fremgår af betingelserne.

AFBUD: Ved afbud senere end 1 time før første tee-off eller udeblivelse uden afbud er turneringsfee´en tabt. En spiller kan idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagne udeblivelser uden afbud.

Afstandsmålere: Er tilladt iflg. lokalregel.

Elektronisk udstyr: Hvis spilleren under spil af en turnering ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren efter gentagne advarsler diskvalificeres i den igangværende runde for et alvorligt brud på etiketten, jf, Regel 33-7.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at lytte til musik, optagelser eller udsendelser under et slag eller i en længere periode under spil, jf. Decision 14-3/17. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Golfcars: Må benyttes, såfremt spilleren af helbredsmæssige årsager, har opnået dispensation fra turneringsledelsen. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Scorekort: Spilleren skal afhente scorekort senest 15 min. før tee-off, ved gunstart dog 30 min før. Såfremt scorekort ikke er afhentet som angivet, har turneringsledelsen ret til at tildele starttiden til en spiller fra reservelisten.
Efter alle turneringer skal scorekortet udfyldes med tydelige underskrifter og medlemsnummer for markør, samt stablefordpoint.
Scorekortet skal afleveres til turneringsledelsen snarest muligt efter spillet.

For sen ankomst til start medfører normalt diskvalifikation i henhold til golfregel 6-3. Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå indenfor 5 minutter efter hans starttid, kan turneringsledelsen modificere denne straf til 2 straffeslag i slagspil og tab af første hul i hulspil, jf. noten til regel 6-3.

Afgørelse:
Afbrydelse eller annulerering af en turnering er suverænt turneringsledelsens beslutning.
I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således:
Hulspil : ” Sudden death” play off.
Slagspil: Laveste score på sidste ( 18) – 9 – 6 – 3 huller.

Hvis der stadig er lige resultat:
Lodtrækning Såfremt der anvendes en anden metode fremgår dette af turneringsbetingelserne.

Præmieoverrækkelse: Der kræves personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse. Er præmietageren ikke tilstede, går præmien videre til den næste i rækken.

Klubmesterskaber slagspil:

Åben række Herre og Junior drenge spilles fra hvid Tee.

Åben række Dame og Junior pige spilles fra blå Tee.

Åben række afvikles over 54 huller. (2 runder lørdag+ 1 runde søndag)

Aldersopdelte rækker Junior Drenge, Herre og Midage Herre spilles fra hvid Tee.

Aldersopdelte rækker Junior Pige, Dame og Midage Dame spilles fra hvid Tee.

Aldersopdelte rækker Senior Herre, Veteran Herre og Super veteran Herre spiller fra gul Tee.

Aldersopdelte rækker Senior Dame, Veteran Dame og Super veteran Dame spiller fra rød Tee.

Aldersopdelte rækker afvikles over 36 huller. (1 runde lørdag+ 1 runde søndag)

Man kan ikke deltage i Åben række, hvis man vælger at stille op i Senior, Veteran eller Super veteran rækken.

Der skal minimum være 3 deltager i en række for at den gennemføres.

Hvis der ikke er nok deltagere i en række bliver man rykket en række ned.

Rækkerne Herre og Dame vil blive rykket op til midage, hvis der ikke er nok deltager i deres række.

Man kan kun vinde den række man stiller op i.

Klubmesterskaber hulspil.

Der er ingen kvalifikation til hulspil, der skal tilmeldes manuelt.

De 16 bedste Herre og 8 bedste Damer deltager.

Herre spiller 2 runder lørdag og 2 runder søndag

Damer spiller 1 runde lørdag og 2 runder søndag

Alle kan tilmelde sig, men det er laveste hcp der giver adgang til turneringen.

Der vil være reserveliste, så alle kampe kan gennemføres

Turneringsudvalget i Næstved Golfklub August 2018