Turneringsbestemmelser for Femkløverturnering

Formål: 
at styrke børn og unges interesse for samvær og golf med ligesindede på tværs af de deltagende klubber. Ligeledes at give de ikke så rutinerede spillere, mulighed for at opnå spille- og turneringserfaring i trygge rammer.

Deltagere:
Juniorspillere og ung-seniorer i Næstved GK, Sydsjællands GK, Skovbo GK, Rønnede GK og Køge GK. Ynglingespillere er velkomne til at deltage, og placeres i de rækker der svarer til handicap og alder

Matchform:
A-række: Slagspil netto 18 huller. Stor bane. Piger spiller fra rødt teested og drenge spiller fra gult teested.

B-række: Stableford med fuldt handicap 18 huller. Stor bane. Piger spiller fra rødt teested og drenge spiller fra gult teested.

C-række: Stableford med fuldt handicap 9 huller. Stor bane (dog Nord bane i Køge), alle spiller fra rød tee. På NORD banen i Køge spiller piger fra rødt teested og drenge fra gult teested.

D-række (spillere uden handicap): Slagspil brutto, 9/12 huller på Par-3 bane, max 10 slag pr. hul, luftslag tælles ikke.

Ved ændringer i spillerens handicap, der betyder kvalifikation til anden række, er rækkeskift obligatorisk.

Rækkeinddeling:
A: drenge og piger, hcp op til 18,4 
B: drenge og piger, hcp 18,5 – 36
C: drenge og piger, hcp 37 – 54. Markører anbefales.
D: drenge og piger. Spillere uden banetilladelse til stor bane.

​Markører anbefales for spillere over 9 år, for spillere under 9 år er markører obligatorisk. En række bør bestå af mindst 6 spillere. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen ved for få deltagere.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet ved under 25 deltagere.

Scorekort:
Afhentes senest 15 minutter før start. Husk at oplyse evt. ændring i handicap i forhold til scorekortet. Spillerne udfylder selv scorekort, undtaget herfor er spillere i D-rækken, hvor markørerne er spillerne behjælpelige.

For sen ankomst: 
Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå inden for 5 minutter efter sin starttid, modificeres diskvalifikationsstraffen til 2 straffeslag på første hul.

Resultater:
Ved lige scores afgøres placeringer efter bedste score på sidste 9, 6, 3 og sidste hul, ved stadig lighed trækkes der lod. Ved lige score i D-rækken afgøres placeringer efter bedste score på de sidste 3 huller, ved stadig lighed er det yngste spiller der vinder.

Order of Merits (enkelt spiller)
Alle 5 turneringer tæller til samlet Order of Merits.

Alle deltagere modtager 2 point

Der gives følgende placeringspoint efter hver match ud over 2 point for deltagelse:
Nr. 1 modtager 8 point
Nr. 2 modtager 6 point
Nr. 3 modtager 4 point
Nr. 4 modtager 2 point
Nr. 5 modtager 1 point

Ved rækkeskift medtages 70% af placeringspoint, afrundet til nærmeste hele point, samt de 2 point for deltagelse. Fx: En spiller har fået 10 point for en sejr i rækken. Spilleren får 2 point for deltagelse samt 70% af de resterende 8 point med. I alt 8 overføres til næste række.

Den enkelte spillers point tæller med i det samlede klub-mesterskab.

Præmier:
Efter hver afdeling til nr. 1., 2. og 3. i hver række.
Ved sidste turnering udleveres pokaler til 1. plads af hver række i forhold til Order of Merits.

Tilmelding:
Tilmelding via Golfbox, enten af spilleren selv eller af den turneringsansvarlige i klubben. Det er den turneringsansvarlige i hver klub som har ansvaret for tilmeldinger. Tilmeldingsfristen er mandagen før turneringsdagen kl. 18.00.

Afbud:
Afbud meldes til turneringsledelsen senest kl. 20.00 dagen før turneringsdagen. Udeblivelse uden afbud kan medføre disciplinære sanktioner.

Deltagerbetaling: 
Det er gratis at deltage. Poletter til driving-range, mad og drikke mv. købes i henholdsvis Pro-shop og restaurant/cafeteria.

Startlister:
Startlister offentliggøres på Golfbox og via mails til spillerne på den adresse der er angivet i Golfbox, senest kl. 22.00 torsdagen før turneringsdagen.

Caddies:
Der må ikke benyttes caddies. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Forældre og pårørende er tilskuere, og er velkomne til at følge deres børn rundt på banen, men i behørig afstand. Det er kun tilladt at hjælpe med tælling af scores og ved regel-spørgsmål i C og D-rækkerne. Hjælpen skal være fair og gælde alle spillere i bolden. Hjælp til valg af udstyr samt spilleretning er ikke tilladt og sidestilles med brug af caddy, og kan medføre diskvalifikation.

Mobiltelefoner og måleudstyr: 
Det er tilladt at benytte afstandsmålingsudstyr i turneringen. Anvendelsen af instrumenter, der kan måle andre forhold, som kan påvirke spillet, såsom vindhastighed eller hældning, er ikke tilladt. Brug af sådant udstyr er brud på regel 14-3, og straffen er diskvalifikation. Mobiltelefoner må kun bruges som måleudstyr under turneringen.

Protester/afgørelser:
Turneringsledelsen afgør alle protester, hændelser mv. i forbindelse med turneringen, og disse afgørelser er inappellable.

Foto:
​I forbindelse med Femkløverturneringerne vil der være fotografer til stede. Alt fotomateriale optaget af klubberne i Femkløversamarbejdet (eller af fotografer, der overdrager rettigheder til fotomateriale til Femkløversamarbejdet) under disse arrangementer, tilhører Femkløversamarbejdet og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng, herunder markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed, og for personer under 18 samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn