Lyn

Forholdsregler torden

Man spiller ikke golf i tordenvejr!


Det ligger forhåbentlig dybt forankret i alle golfspillere, at de ved, at det er farligt at spille, når det lyner.

Men husk allerede ved den første rumlen i det fjerne at søge væk fra golfbanen.
Det er livsfarligt, når det tordner på en golfbane og du er særlig udsat i det åbne terræn og langt væk fra beskyttelse.

Trækker det op til tordenvejr, skal du tage det alvorligt og straks søge mod klubhuset eller søge ly i tunnelen under Karrebækvej.

Bliver du alligevel overrasket og fanget af uvejret, så bør du træffe følgende forholdsregler:

  • Lad udstyret stå og gå 10-15 meter væk fra det. Det virker som en elektrisk leder.
  • Sæt dig straks på hug med samlede fødder og gør dig så lille som muligt.
  • Fold hænder over hovedet. Hvis du er våd, vil lynet fortrinsvis løber på den udvendige side af dig.
  • På grund af trykket der kan opstå ved lynnedslag, er der en god ide at lukke øjnene og åbne munden.
  • Jo lavere du er, jo sværere har lynet ved at ”finde” dig. I denne stilling rager du ikke så højt op og du rører kun jorden ét sted.
  • En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem dig.
  • Hold dig væk fra høje træer (specielt enkeltstående træer) og andet, der rager op i landskabet. De tiltrækker lyn og træer kan eksplodere.
  • Man kan under et tordenvejr komme til skade af elektriske fænomener uden at blive ramt af lynet.