Turneringsbetingelser

Alle klubturneringer annonceres på Golfbox.

TILMELDING:
Der åbnes for tilmelding ca. 1 måned før turneringen.
Tilmeldingsfristen udløber kl. 18.00, torsdag før turneringen.
Tilmelding og betaling foretages på Golfbox.
Tillægsspørgsmål SKAL besvares og betales ved tilmelding.
Tilmelding uden samtidig betaling er ugyldig.
Ved overtegning overgår seneste tilmeldte til en reserveliste.
Spillere på venteliste vil blive kontaktet i tilfælde af plads i turneringen.

JUNIORER kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af betingelserne.

HVERDAGSMEDLEMMER kan deltage i turneringer mod betaling af en særlig greenfee p.t. kr. 150,00. Dette beløb gælder også for deltagelse i klubmesterskaberne, men gælder for alle dage, som en spiller har kvalificeret sig til.

TURNERINGSFEE er ens for alle spillere og udgør p.t. kr.75,00 medmindre andet fremgår af betingelserne.

EFTERTILMELDING accepteres ikke ved klubmesterskaber. I andre turneringer afgør turneringslederen om der kan optages flere spillere i turneringen.

STARTLISTE vil blive offentliggjort via mail og Golfbox, senest dagen før turnering.

Startlisten opsættes ligeledes på opslagstavlen ved udvalgskontoret.

Bortset fra klubmesterskaber kræves der mindst 8 deltagere i en række for at denne afholdes, ellers rykkes til nærmeste række.
Ved turneringen med flere rækker, tilstræbes det at spille ned ”lige store rækker”.

Tee steder fremgår af information til hver turnering.

AFBUD: Ved afbud efter offentliggørelse af startliste eller udeblivelse uden afbud er turnerings fee tabt og evt. bestilling af mad.

En spiller kan idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagne udeblivelser uden afbud.

Golfcars: Må benyttes, såfremt spilleren af helbredsmæssige årsager, har opnået dispensation fra turneringsledelsen. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Caddie: Det er ikke tilladt at benytte Caddie ifm. Klub turneringer, herunder også klubmesterskaber både slagspil og Hul spil. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Tilskuere: Tilskuere er velkomne og vi anbefaler at læse DGU’s guide for forældre og tilskuer.

Scorekort: Spilleren skal afhente scorekort senest 15 min. før tee-off. Såfremt scorekort ikke er afhentet som angivet, har turneringsledelsen ret til at tildele starttiden til en spiller fra reservelisten.

Ved alle turneringer skal scorekortet udfyldes med:

  • Underskrifter for spiller
  • Medlemsnummer og underskrift for markør
  • Stableford point
  • Antal slag

Scorekort afleveres til komitéen i nærmere anvist "scorekort område", og scorekortet anses for afleveret, når spilleren har forladt området.

Scorekort område: udvalgskontor eller boks/kasse ved dør til udvalgskontor.

Scorekortet skal afleveres til turneringsledelsen snarest muligt efter spillet – også ved turneringer, hvor der spilles med online score indtastning.

For sen ankomst ,medfører normalt diskvalifikation i henhold til golfregel 5-3. Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå indenfor 5 minutter efter hans starttid, tildeles den generelle straf (2 straffe slag i slagspil og tab af første hul i hulspil) jf. undtagelser til regel 5-3.

Afbrydelse og genoptagelse af spil: Afbrydelse eller annullering af en turnering er suverænt turneringsledelsens beslutning.

En afbrydelse af spil vil blive signaleret af:
- En lang hyletone fra sirenen (omgående afbrydelse)

Genoptagelse af spillet blive signaleret af:
- 2 korte hyletoner fra sirenen, som gentages

Ved farligt vejr skal evakueringsplan følges. Komiteen vil ved afbrydelser prøve at samle spillere og herefter informere om tidspunkt for genoptagelse – ved længere afbrydelse vil der blive mulighed for evt. opvarmning.

Afgørelse:
I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne ved almindelige klubturneringer således:

Hulspil : ” Sudden death” play off.
Slagspil: Laveste score på sidste ( 18) – 9 – 6 – 3 huller – Lodtrækning

Klubmesterskaber: slagspil og hulspil: omspil - gældende for alle rækker.

Omspils huller vil fremgå af Tuneringsbetingelserne

Præmieoverækkelse: Der kræves personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse. Er præmietageren ikke til stede, går præmien videre til den næste i rækken. Spillere som har vundet præmie, og som af tvungne omstændigheder er forhindret i personlig at modtage præmie – kan aftale dette med Komiteen og derved bevare retten til præmie.

Klubmesterskaber slagspil:

Åben række Herre spilles fra Tee 62

Åben række Dame spilles fra Tee 53

Åben række afvikles over 54 huller. (2 runder lørdag+ 1 runde søndag)

Aldersopdelte rækker Junior drenge spilles fra Tee 58.

Aldersopdelte rækker Junior pige spilles fra Tee 49

Aldersopdelte rækker Herre og Midage Herre spilles fra Tee 62.

Aldersopdelte rækker Dame og Midage Dame spilles fra Tee 53.

Aldersopdelte rækker Senior Herre spilles fra Tee 58.

Aldersopdelte rækker Veteran Herre spilles fra Tee 53

Aldersopdelte rækker Super veteran Herre spilles fra Tee 53

Aldersopdelte rækker Senior Dame, Veteran Dame og Super veteran Dame spiller fra Tee 49.

Aldersopdelte rækker afvikles over 36 huller. (1 runde lørdag+ 1 runde søndag)

Man kan ikke deltage i Åben række, hvis man vælger at stille op i Junior, Senior, Veteran eller Super veteranrækken.
Der skal minimum være 2 deltagere i en række for at den gennemføres.

Klubmesterskaber hulspil.

Der er ingen kvalifikation til hulspil, der skal tilmeldes manuelt.

Alle kan tilmelde sig, men spillere med laveste hcp udtages til Klubmesterskab.

Der udtages 16 Herre og 8 Damer spillere.

Herre spiller 2 runder lørdag og 2 runder søndag

Damer spiller 1 runde lørdag og 2 runder søndag

Der vil være reserveliste, så alle kampe kan gennemføres

Turneringsudvalget i Næstved Golfklub April 2022


Vi henstiller til at tilskuere og forældre læser denne guide