Turneringsbetingelser

Alle klubturneringer annonceres på Golfbox.

TILMELDING:
Max. handicap 54 Der åbnes for tilmelding senest 14 dage før turneringen.
Tilmeldingsfristen udløber kl. 18.00, torsdag før turneringen.
Tilmelding og betaling med Dankort foretages på Golfbox.
Evt. tillægsspørgsmål SKAL besvares og afregnes ved tilmelding.
Tilmelding uden samtidig betaling er ugyldig.
Ved overtegning udgår seneste tilmeldte.
Der etableres en reserveliste.
Spillere på denne vil blive telefonisk kontaktet i tilfælde af plads i turneringen.

JUNIORER kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af betingelserne.

HVERDAGSMEDLEMMER kan deltage i turneringer mod betaling af en særlig greenfee p.t. kr. 150,00. Dette beløb gælder også for deltagelse i klubmesterskaberne, men gælder for alle dage, som en spiller har kvalificeret sig til.

TURNERINGSFEE er ens for alle spillere og udgør p.t. kr.75,00 medmindre andet fremgår af betingelserne. Dækker også deltagelse i ” nærmest” hullet og ” længste” drive.

EFTERTILMELDING accepteres ikke i klubmesterskaber. I andre turneringer afgør turneringslederen om der kan optages flere spillere i turneringen.

STARTLISTE kan ses på Golfbox dagen efter tilmeldingsfristens udløb. Listen opsættes ligeledes på opslagstavlen.

Bortset fra klubmesterskaber kræves der mindst 8 deltagere i en række for at denne afholdes, ellers rykkes til nærmeste række.
Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen normalt være således:

A-rækken HCP under 18,0
B-rækken HCP 18,1 – 28,0
C-rækken HCP 28,1 – 42
D-rækken HCP 43 - 54

Der spilles fra rød og gul tee, med mindre andet fremgår af betingelserne.

AFBUD: Ved afbud senere end 1 time før første tee-off eller udeblivelse uden afbud er turneringsfee tabt. En spiller kan idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagne udeblivelser uden afbud.

Afstandsmålere: Er tilladt iflg. lokalregel.

Elektronisk udstyr: Hvis spilleren under spil af en turnering ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren efter gentagne advarsler diskvalificeres i den igangværende runde for et alvorligt brud på etiketten, jf, Regel 33-7.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at lytte til musik, optagelser eller udsendelser under et slag eller i en længere periode under spil, jf. Decision 14-3/17. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Golfcars: Må benyttes, såfremt spilleren af helbredsmæssige årsager, har opnået dispensation fra turneringsledelsen. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Caddie: Det er ikke tilladt at benytte Caddie ifm. Klub turneringer, herunder også klubmesterskaber både slagspil og Hul spil. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Scorekort: Spilleren skal afhente scorekort senest 15 min. før tee-off, ved gunstart dog 30 min før. Såfremt scorekort ikke er afhentet som angivet, har turneringsledelsen ret til at tildele starttiden til en spiller fra reservelisten.
Efter alle turneringer skal scorekortet udfyldes med tydelige underskrifter og medlemsnummer for markør, samt stableford point.
Scorekortet skal afleveres til turneringsledelsen snarest muligt efter spillet.

For sen ankomst til start medfører normalt diskvalifikation i henhold til golfregel 6-3. Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå indenfor 5 minutter efter hans starttid, kan turneringsledelsen modificere denne straf til 2 straffe slag i slagspil og tab af første hul i hulspil, jf. noten til regel 6-3.

Afgørelse:
Afbrydelse eller annullering af en turnering er suverænt turneringsledelsens beslutning.
I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således:
Hulspil : ” Sudden death” play off.
Slagspil: Laveste score på sidste ( 18) – 9 – 6 – 3 huller.

Hvis der stadig er lige resultat:
Lodtrækning Såfremt der anvendes en anden metode, fremgår dette af turneringsbetingelserne.

Præmieoverækkelse: Der kræves personlig tilstedeværelse ved præmieoverækkelse. Er præmietageren ikke tilstede, går præmien videre til den næste i rækken.

Klubmesterskaber slagspil:

Junior drenge spilles fra Gul Tee.

Åben række Herre spilles fra hvid Tee

Junior pige spilles fra Rød Tee

Åben række Dame spilles fra blå Tee.

Åben række afvikles over 54 huller. (2 runder lørdag+ 1 runde søndag)

Junior Drenge gul Tee

Aldersopdelte rækker Herre og Mid-age Herre spilles fra hvid Tee.

Junior Pige rød Tee

Aldersopdelte rækker Dame og Midage Dame spilles fra Blå Tee.

Aldersopdelte rækker Senior Herre, Veteran Herre og Super veteran Herre spiller fra gul Tee.

Aldersopdelte rækker Senior Dame, Veteran Dame og Super veteran Dame spiller fra rød Tee.

Aldersopdelte rækker afvikles over 36 huller. (1 runde lørdag+ 1 runde søndag)

Man kan ikke deltage i Åben række, hvis man vælger at stille op i Junior, Senior, Veteran eller Super veteranrækken.

Der skal minimum være 2 deltager i en række for at den gennemføres.

Hvis der ikke er nok deltagere i en række bliver man rykket en række ned.

Rækkerne Herre og Dame vil blive rykket op til midage, hvis der ikke er nok deltager i deres række.

Man kan kun vinde den række man stiller op i.

Klubmesterskaber hulspil.

Der er ingen kvalifikation til hulspil, der skal tilmeldes manuelt.

De 16 bedste Herre og 8 bedste Damer deltager.

Herre spiller 2 runder lørdag og 2 runder søndag

Damer spiller 1 runde lørdag og 2 runder søndag

Alle kan tilmelde sig, men det er laveste hcp der giver adgang til turneringen.

Der vil være reserveliste, så alle kampe kan gennemføres

Turneringsudvalget i Næstved Golfklub November 2018