Priser i Næstved Golfklub pr. 1.4.2023-31.3.2024

MedlemskategoriIndskudKontBemærkninger
Seniormedlem0,007368,00
Hverdagsmedlem6340,00Medlemmer optages ikke i denne kategori.
Ungsenior0,003585,00Når en ungsenior fylder 26 år, rykkes de kontingentmæssigt op som senior med virkning fra næste kvartal.
Studerende og lærlinge0,003585,00For studerende og lærlinge med studiekort eller lærlingekontrakt er prisen kr. 3287,00/år uanset alder, indtil studiet eller læretiden er færdigt.
Junior0,002317,00Når en junior fylder 19 år, rykkes de kontingentmæssigt op som ungsenior med virkning fra næste kvartal.
Junior u. banetilladelse0,001277,00Når en junior uden banetilladelse får banetilladelse rykkes de kontingentmæssigt op til enten junior til de fylder 19 år, efter det 19 år, rykkes de kontingentmæssigt op som ungsenior med virkning fra næste kvartal.
Troldeunge0,00654,00Må deltage i Troldeungetræning lørdag og frit spil på par3 banen.
Flexmedlem0,00

1833,00

Kan deltage i klubturneringer mod betaling af greenfee, kan ikke deltage i klubmesterskaberne.
Long Distance medlem0,002994,00Må ikke være bosat i Næstved kommune og skal have fuldt medlemskab i en anden DGU klub med et kontingent på mindst kr. 5000,00- årligt.
Kan ikke deltage i klub-mesterskaberne.
Par 3 bane medlem0,002330,00Man skal være fyldt 75 år.
Giver ikke ret til DGU - medlemskab.
Passiv600,00Betales årligt den 1/1.
Frit spil hos Skovbo, Trelleborg og Vallø* samt Svendborg, Mollerup, Birkemose, Blåvandshuk, Nordborg, Ree, Værebro og Frederikshavn.284,00Betales årligt den 1/4. Kan ikke fravælges. (Gælder kun Senior, Hverdag, Junior, Ungsenior, Studerende og Lærlinge.)
Long Distance og Flexmedlemmer betaler greenfee.
Frie træningsbolde321,00Opkræves kvartalsvis sammen med kontingent. Kan ikke fravælges. (Dog kun 130 kr. for junior u. banetilladelse)

Kontingent opkræves kvartalsvis d. 1/1 –1/4 - 1/7 og 1/10. Flexmedlemskab og Long Distance opkræves 1 gang om året.
Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning og betales kvartalsvis forud via PBS.
Betales der ikke via PBS opkræves et gebyr på kr. 50,00 pr. opkrævning.

Klubben forestår selv enhver administrativ funktion vedrørende klubbens virksomhed, dog er det aftalen, at Næstved Golfbane A/S virker som administrationsselskab for klubben.

Opsigelse af et medlemskab skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Ved udmeldelse pr. 30. september eller 31. december og genindmeldelse det efterfølgende år inden 30. juni, betales fuldt kontingent fra udmeldelsesdatoen.
Udmeldelse for passive medlemmer kan ske skriftligt til klubbens sekretariat med en måneds varsel til den 31. december.

Ændring af et medlemskab kan kun ske en gang årligt til en 1. Januar.
Overgang til passivt medlemskab og ændringer i medlemskategori til efterfølgende 1/1 Skal varsles senest 1/12.

Prisen for frie bolde og frit spil på Skovbo, Trelleborg og Vallø* reguleres årligt med nettoprisindekset for november måned.

Hvert enkelt medlem er selv forpligtet til skriftligt at meddele sekretariatet ændret status og om fornødent dokumentere dette.

Ved ophør af medlemskab af klubben refunderes betalte indskud ikke.

* Kun gældende i perioden 1/4 - 31/10.

Revideret mart 2023.