Bookingaftale

Tidsbestilling skal foregå efter nedenstående regler:

Før kl. 7.00 og efter kl. 17.00 er det udelukkende boldrende.
Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale mellem NG a/s og NGK (f.eks. Regionsgolf og Begynderdage).
Alle ugens dage kan der bookes tid fra kl. 7.04 – 17.00. 
Før hvert hele klokkeslæt er der 2 boldrendetider, dog ikke op til kl. 17.00.
Det er altid tilladt, at booke sig på bolde, der ikke allerede er 4-bolde, enten på Golfbox hjemmefra eller på skærmen i klubben.
Det ikke muligt at booke ”en bold” med et samlet Hcp større end 144.

Medlemmer kan

 • bestille starttider i sekretariatet eller på www.golfbox.dk
 • bestille en tid samme dag og en 14 dage frem.
 • max. bestille to starttider pr. 7 dage.
 • bestille starttider, der inddrager boldrenden, for grupper på mindst 8 personer, ved særlige lejligheder, godkendt af Klubben eller Banen.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet
 • bestille starttider længere end to uger frem, når det er for en gruppe på mindst 8 personer, dog kun ved særlige lejligheder, godkendt af Klubben eller Banen.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
 • Har man ikke gæsters klub – og medlemsnummer, kan tider bestilles gennem sekretariatet eller ved at søge på navnet.

Greenfeegæster kan

 • bestille starttider i sekretariatet eller på www.golfbox.dk
 • max. bestille to tider pr. uge, 12 dage frem på www.golfbox.dk
 • bestille starttider, der inddrager boldrenden, for grupper på mindst 8 personer.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
 • bestille starttider længere end 12 dage frem.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet.

Sekretariatet kan ikke booke boldrende tider på søn- og helligdage efter kl. 11.00
Hvis der ikke er bestilt tid anvendes boldrenden.
Der benyttes kun en boldrende til medlemmer og greenfeegæster.

Forsinkede turneringer, Rimfrost o.a. dårligt vejr: 
Bookede tider der påvirkes af lukning slettes.
Eventuelle boldrendetider slettes.

Alle 2-bolde skal så vidt muligt slå sig sammen til 4-bolde i weekender og på helligdage.
Ved stort pres på banen i weekender og på helligdage, har sekretariatet ret til at samle 2-bolde til 4-bolde.

Misbrug eller tilsidesættelse af ovennævnte kan medføre udelukkelse fra tidsbestillingen.

Aftalen er gældende indtil ændringer ønskes af Banen eller Klubben.

2020, november.