Bookingaftale

Tidsbestilling skal foregå efter nedenstående regler:

Før kl. 7.00 og efter kl. 17.00 er det udelukkende boldrende.
Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale mellem NG a/s og NGK (f.eks. Regionsgolf og Begynderdage).
Alle ugens dage kan der bookes tid fra kl. 7.04 – 17.00. 
Før hvert hele klokkeslæt er der 2 boldrendetider, dog ikke op til kl. 17.00.
Det er altid tilladt, at booke sig på bolde, der ikke allerede er 4-bolde, enten på Golfbox hjemmefra eller på skærmen i klubben.
Det ikke muligt at booke ”en bold” med et samlet Hcp større end 144.

Medlemmer kan

 • bestille starttider i sekretariatet eller på www.golfbox.dk
 • bestille en tid samme dag og en 14 dage frem.
 • max. bestille to starttider pr. 7 dage.
 • bestille starttider, der inddrager boldrenden, for grupper på mindst 8 personer, ved særlige lejligheder, godkendt af Klubben eller Banen.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet
 • bestille starttider længere end to uger frem, når det er for en gruppe på mindst 8 personer, dog kun ved særlige lejligheder, godkendt af Klubben eller Banen.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
 • Har man ikke gæsters klub – og medlemsnummer, kan tider bestilles gennem sekretariatet eller ved at søge på navnet.

Greenfeegæster kan

 • bestille starttider i sekretariatet eller på www.golfbox.dk
 • max. bestille to tider pr. uge, 12 dage frem på www.golfbox.dk
 • bestille starttider, der inddrager boldrenden, for grupper på mindst 8 personer.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet.
 • bestille starttider længere end 12 dage frem.
  Dette kan kun ske igennem sekretariatet.

Sekretariatet kan ikke booke boldrende tider på søn- og helligdage efter kl. 11.00
Hvis der ikke er bestilt tid anvendes boldrenden.
Der benyttes kun en boldrende til medlemmer og greenfeegæster.

Ved rimfrost eller frost og andet dårligt vejr samt ved forsinkede turneringer gælder: 
Bookede tider der påvirkes af lukning slettes.
Eventuelle boldrendetider slettes.

Altid gældende:

Alle 2-bolde skal så vidt muligt slå sig sammen til 4-bolde i weekender og på helligdage.
Ved stort pres på banen i weekender og på helligdage, har sekretariatet ret til at samle 2-bolde til 4-bolde.

Misbrug eller tilsidesættelse af ovennævnte kan medføre udelukkelse fra tidsbestillingen.

Aftalen er gældende indtil ændringer ønskes af Banen eller Klubben.

2022, oktober.